Het veel geprezen kapitaal gedekte pensioenstelsel in Nederland staat onder druk. Dit is met name toe te schrijven aan de zeer lage marktrente en de toegenomen levensverwachting. Ondanks het feit dat onze pensioenfondsen veel rendement hebben gemaakt, worden de meeste pensioenen in 2022 niet verhoogd. Zelfs kortingen dreigden, maar in het kader van het pensioenakkoord van de zomer van 2019 heeft (demissionair) minister Koolmees onze pensioenfondsen uitstel gegeven.
Het pensioenakkoord dat na meer dan tien jaar onderhandelen tot stand is gekomen, zal in de vorm van de Wet Toekomst Pensioenen ons pensioenstelsel per 1 januari 2023 ingrijpend wijzigen. Ook is inmiddels de AOW aangepast, is er een regeling gekomen voor zware beroepen (tijdelijk afschaffen van de RVU tot bruto € 19.000,– per jaar) en gaan we over naar persoonlijke pensioenpotjes. Daarnaast zal de doorsneepremie worden vervangen door een leeftijdsonafhankelijke flatrate en wordt het mogelijk om op de pensioendatum pensioen op te nemen in de vorm van een “lump sum” (hetgeen ook gaat gelden voor lijfrenten en (het overgebleven) pensioen in eigen beheer).
Al deze onderwerpen worden besproken tijdens de actualiteitencursus pensioen. Tot slot wordt ingegaan op de laatste stand van zaken m.b.t. de Wet Pensioenverdeling bij Scheiding en zullen diverse onderwerpen besproken worden zoals: (on)mogelijkheden m.b.t. loonstamrechten en lijfrentes in de bv.

Wat ga je leren in de cursus Actualiteiten pensioen?

Alle ins and outs van de Wet Toekomst Pensioenen;
Problematiek m.b.t. het invaren van oude pensioenaanspraken;
Tijdelijke afschaffing RVU;
Afschaffen doorsneepremie;
Lump sum opnamemogelijkheden op pensioendatum;
Wet Pensioenverdeling bij Scheiding;
Varia: loonstamrechten en lijfrentes in de bv.

Leerdoelen en leerresultaten

Je bent volledig op de hoogte van de problematiek van het huidige pensioenstelsel en de laatste stand van zaken met betrekking tot de Wet Toekomst Pensioenen, de Wet Pensioenverdeling bij Scheiding en alle belangrijke fiscale aspecten bij loonstamrechten en lijfrentes in de bv.

Rooster

Maak een selectie

Evenement informatie

Er zijn momenteel geen momenten gepland. Kijk op een later moment nog eens.

Docenten

Vragen over deze cursus?