De algemene beginselen van behoorlijk bestuur (abbb) zijn de ‘gedragsnormen’ waar de Belastingdienst zich aan moet houden. Mede naar aanleiding van de Toeslagenaffaire worden deze beginselen steeds belangrijker in het belastingrecht. Er zijn allerlei abbb, denk aan het gelijkheidsbeginsel, vertrouwensbeginsel, fair play beginsel, evenredigheidsbeginsel en zorgvuldigheidsbeginsel. Een schending van deze beginselen kan verschillende gevolgen met zich meebrengen, waaronder een vermindering of vernietiging van de aanslag of een hogere proceskostenvergoeding.

Tijdens deze cursus worden de diverse abbb behandeld. Hierbij wordt specifiek gekeken wanneer sprake is van schending van de abbb en wat de gevolgen daarvan zijn.

Wat ga je leren in de cursus Algemene beginselen van behoorlijk bestuur?

  • De rechtsstatus van algemene beginselen van behoorlijk bestuur;
  • Gelijkheidsbeginsel;
  • Vertrouwensbeginsel;
  • Zorgvuldigheidsbeginsel;
  • Evenredigheidsbeginsel;
  • Fair play beginsel.

Leerdoelen en leerresultaten

  • Je weet wat de belangrijkste algemene beginselen van behoorlijk bestuur zijn;
  • Je bent beter in staat om te beoordelen onder welke omstandigheden sprake is van schending van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur;
  • Je bent beter in staat om te beoordelen wat de(rechts)gevolgen zijn als sprake is van schending van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Rooster

Maak een selectie

Evenement informatie

Er zijn momenteel geen momenten gepland. Kijk op een later moment nog eens.

Docenten

Vragen over deze cursus?