Deze cursus is onderdeel van het programma Tax & Technology dat in samenwerking met de VU Amsterdam is opgezet. Met nog twee andere kennisgebieden (Belastingrecht & Technologie en Tax Data & technologie) leg je een mooie theoretische basis op dit digitale thema. Hieronder vind je de onderwerpen die specifiek tijdens deze cursus besproken worden.

Wat ga je leren in de cursus Belastingrecht & Kunstmatige intelligentie?

 • Beschrijvende statistiek;
 • Statistische distributies en hun eigenschappen;
 • Steekproef (zowel in populatie als binnen belastingen);
 • Veel voorkomende fouten;
 • Statistische schattingen;
 • Sensitiviteit vs. Specificiteit;
 • Significantie;
 • Lineaire regressie/eenvoudige kunstmatige intelligentie;
 • Boven- en onderwaarden;
 • Deep learning;
 • Oorzaken van discriminatie in tax bij de toepassing van ai;
 • Rechtsbescherming bij discriminatie als gevolg van ai;
 • Toepassingen zoals ChatGPT en de betekenis daarvan voor de fiscale praktijk.

Leerdoelen en leerresultaten

 • Je begrijpt welke beschrijvingen zinnig zijn bij verschillende distributies;
 • Je weet hoe je statische visualisaties interpreteert;
 • Je kunt bepalen wat een goede steekproef is;
 • Je bent in staat statistische fouten te herkennen;
 • Je weet wat je kunt verwachten van statistische schattingen en hoe je deze formuleert;
 • Je weet hoe je accuraatheid meet;
 • Je weet waar kunstmatige intelligentie begint en wat het kan;
 • Je bent bekend met de term deep learning en weet wie hier gebruik van maken en waarom;
 • Je herkent oorzaken van discriminatie bij de toepassing van ai en bent op de hoogte van de rechtsbescherming in het belastingrecht;
 • Bekend met de toepassingen zoals ChatGPT (theorievorming en praktische toepassing), voordelen en risico’s daarvan.

Rooster

Maak een selectie

Evenement informatie

Er zijn momenteel geen momenten gepland. Kijk op een later moment nog eens.

Docenten

Vragen over deze cursus?