Op 24 december 2021 oordeelde de Hoge Raad in een arrest dat box 3 vanaf 2017 in strijd is met het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM). De Belastingdienst moet vóór 6 februari 2022 een uitspraak doen op dit massaal bezwaar. Ook zijn er Kamervragen gesteld en is een wetswijziging aangekondigd. Wat zijn de gevolgen voor de praktijk? Hoe moet je het rendement in Box 3 bepalen en hoe moet je omgaan met de belastingheffing in andere jaren? Wat is de situatie voor niet-bezwaarmakers? Veel vragen waarop in deze bijeenkomst wordt ingegaan.

Wat ga je leren in de cursus Box 3 heden, verleden en toekomst?

Het arrest van 24 december geanalyseerd;
Impact voor de jaren 2017 en 2018;
Impact voor de jaren 2019 en 2020;
Hoe doe je aangifte doen over 2021 inzake box 3?
Wetswijziging versneld?
Impact op de oude box 3 jaren (2013-2016).

Leerdoelen en leerresultaten

Na de cursus weet je meer en beter hoe je met de box 3-kwestie om kan gaan. Met de meest actuele informatie direct uit de eerste hand.

Rooster

Maak een selectie

Evenement informatie

Er zijn momenteel geen momenten gepland. Kijk op een later moment nog eens.

Docenten

Vragen over deze cursus?