Selecteer datum

Het vestigingsklimaat in Nederland staat weer in volle aandacht. Het kabinet wil er telkens voor zorgen dat geldstromen naar landen die geen of weinig belasting heffen wel worden belast: bronbelasten. Nederland kende heel lang geen bronbelasting op rente en royalty’s, maar met de invoering van de Wet Bronbelasting 2021 per 1 januari 2021 is hieraan een einde gekomen. Het gaat om een rente- en royaltybetaling door een in Nederland gevestigd lichaam aan een gelieerd lichaam in een laag belastend land en om bepaalde misbruiksituaties. Op 2 november 2021 is het wetsvoorstel Wet invoering conditionele bronbelasting op dividenden aangenomen en treedt op 1 januari 2024 in werking. Deze conditionele bronbelasting wordt een nieuwe heffing die zal bestaan naast de al bestaande Wet op de dividendbelasting 1965.

Het kabinet ziet op dit moment toch geen aanleiding om de bronbelasting uit te breiden naar alle rente-, royalty- en dividendstromen. Het legt (steeds meer) de nadruk in de aanpak van belastingontwijking op internationale maatregelen.

Tijdens deze cursus krijg je een praktisch overzicht van de werking van deze bronbelastingen. Vanzelfsprekend worden deze heffingen in de huidige internationale belastingadviespraktijk geplaatst en wordt aandacht besteed aan de mogelijke tekortkomingen van deze heffingen. De link naar andere internationale maatregelen is daarbij zo gelegd en wordt dan ook gemaakt. Het Multilaterale Instrument, dat het voor landen mogelijk maakt om op een snelle en efficiënte wijze hun belastingverdragen aan te passen om belastingontwijking tegen te gaan, zal daarom niet ontbreken.

Wat ga je leren in de cursus Bronbelasting op rente en royalty’s en straks ook op dividenden!?

  • Werking en toepassing van de bronbelasting;
  • Mogelijke oplossingen in de praktijk;
  • Andere internationale maatregelen ter voorkoming van belastingontwijking, waaronder MLI

Leerdoelen en leerresultaten

  • Je kunt de bronbelastingen plaatsen in het huidige fiscale (vestigingsplaats)klimaat
  • Je kunt de Wet Bronbelasting toepassen in de praktijk en bepalen of bronbelasting moet worden ingehouden
  • Je kunt vanuit de actualiteit ook andere internationale maatregelen, zoals het MLI, plaatsen en toepassen

Rooster

Maak een selectie

Evenement informatie

(Start)datum

  • Locatie
  • -Maximaal aantal deelnemers
  • -Beschikbare plaatsen
  • Maaltijd

Docenten

Vragen over deze cursus?