Samenwerkingsvormen komen in het mkb in allerlei vormen voor. Dat kan variëren van een eenvoudige welbekende man-vrouw maatschap tot een complexe situatie waarbij tussen derden allerlei afspraken worden gemaakt over resultaatdeling. Maar ook samenwerken met uitleen van personeel kan in bepaalde omstandigheden een uitdaging vormen voor wat betreft btw.

In deze cursus gaan we uitgebreid in op de vraag wanneer sprake is van een prestatie voor de btw en de effecten hiervan in samenwerkingen met partijen zonder aftrekrecht. Uiteraard kijken we daarbij naar de kansen en risico’s.

Verder behandelen we de diverse btw-aspecten die zich voordoen tussen holdings en deelnemingen. Daarbij is een ruime plek ingeruimd voor de btw-aspecten bij de aan- en verkoop van deelnemingen.

Na deze cursus heb je weer een helder beeld van de btw-aspecten die zich voordoen bij samenwerkingsverbanden en in de relatie tussen een holding en haar deelnemingen.

Wat ga je leren in de cursus BTW-aspecten bij samenwerkingsverbanden en holdings?

In deze cursus wordt voor zover relevant voor de te behandelen onderwerpen onder meer ingegaan op de btw-aspecten van:
– Ondernemerschap;
– Samenwerkingsverbanden;
– Maatschap, VOF en CV;
– Kostendoorbelastingen;
– Kosten voor de gemene rekening;
– Resultaatsafspraken;
– Prestaties bij een holding en haar deelneming(en);
– Aftrekrecht.

Leerdoelen en leerresultaten

  • Je herkent en signaleert tijdig kansen en risicos voor de btw:
    bij diverse situaties van samenwerken;
    in de relatie tussen een holding en haar deelneming(en).
  • Je bent bekend met de (on)mogelijkheden om de btw-positie in die situaties te optimaliseren;
  • Je kunt mogelijke oplossingsrichtingen toepassen ter beperking van btw-schade;
  • Je hebt kennis van de (on)mogelijkheden voor btw-heffing alsmede de aftrek in relatie tussen een holding en haar deelneming(en).

Rooster

Maak een selectie

Evenement informatie

Er zijn momenteel geen momenten gepland. Kijk op een later moment nog eens.

Docenten

Vragen over deze cursus?

Ina van Driel

Ina van Driel