Selecteer datum

Samenwerkingsvormen binnen het mkb manifesteren zich in diverse verschijningsvormen. Dit varieert van eenvoudige bekende man-vrouw maatschappen tot complexe situaties waarbij tussen derden uiteenlopende afspraken worden gemaakt met betrekking tot resultaatdeling. Zelfs samenwerkingen met uitleen van personeel kan in bepaalde omstandigheden een uitdaging vormen met betrekking tot btw.

Deze cursus richt zich uitgebreid op de bepaling van wanneer er sprake is van een prestatie voor de btw en de consequenties daarvan in samenwerking met partijen zonder aftrekrecht. Hierbij worden kansen en risico’s onder de loep genomen. Tevens behandelen we verschillende btw-aspecten die zich voordoen tussen holdings en deelnemingen, waarbij specifieke aandacht wordt besteed aan de btw-aspecten bij de aan- en verkoop van deelnemingen.

Na afronding van deze cursus heb je opnieuw een helder beeld van de btw-aspecten die zich voordoen bij samenwerkingsverbanden en in de relatie tussen een holding en haar deelnemingen.

Wat ga je leren in de cursus BTW-aspecten bij samenwerkingsverbanden en holdings?

In deze cursus wordt voor zover relevant voor de te behandelen onderwerpen onder meer ingegaan op de btw-aspecten van:

 • Ondernemerschap;
 • Samenwerkingsverbanden;
 • Maatschap, VOF en CV;
 • Kostendoorbelastingen;
 • Kosten voor de gemene rekening;
 • Resultaatsafspraken;
 • Prestaties bij een holding en haar deelneming(en);
 • Aftrekrecht.

Leerdoelen en leerresultaten

 • Je herkent en signaleert tijdig kansen en risico’s voor de btw bij diverse samenwerkingssituaties;
 • Je herkent en signaleert tijdig kansen en risico’s voor de btw in de relatie tussen een holding en haar deelneming(en).
 • Je bent bekend met de (on)mogelijkheden om de btw-positie in die situaties te optimaliseren;
 • Je kunt mogelijke oplossingsrichtingen toepassen ter beperking van btw-schade;
 • Je hebt kennis van de (on)mogelijkheden voor btw-heffing evenals de aftrek in de relatie tussen een holding en haar deelneming(en).

Rooster

Maak een selectie

Evenement informatie

(Start)datum

 • Locatie
 • -Maximaal aantal deelnemers
 • -Beschikbare plaatsen
 • Maaltijd

Docenten

Vragen over deze cursus?