Dividendbelasting is een voorheffing op de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. De dividendbelasting is gedurende de afgelopen jaren erg veranderd als gevolg het Europese recht. Tijdens deze cursus word je volledig op de hoogte gebracht van de achtergrond van de dividendbelasting en gaan we in op verschillende technische (knel)punten.

Wat ga je leren in de cursus Dividendbelasting?

  • Verschillende opbrengstcategorieën: formele en verkapte uitdelingen van winst, vergoedingen 10-1-d, teruggaaf gestort kapitaal, liquidatie-uitkeringen, niet in geld genoten opbrengsten, giften in de Vpb;
  • Gestort kapitaal, met specifieke aandacht voor gestort kapitaal na herstructurering (3a);
  • Verschil in behandeling van voordelen voor de IB en voor de DB, als gevolg van het verschil in verkrijgingsprijs en gestort kapitaal;
  • Inhoudingsvrijstellingen;
  • Tijdstip van ter beschikking stelling;
  • Teruggaaf voor niet-ingezetenen;
  • Nieuwe bronbelasting op interest en royalties.

Leerdoelen en leerresultaten

Je bent volledig op de hoogte van de achtergrond van de dividendbelasting en de verschillende technische (knel)punten.

Rooster

Maak een selectie

Evenement informatie

Er zijn momenteel geen momenten gepland. Kijk op een later moment nog eens.

Docenten

Vragen over deze cursus?

Ina van Driel

Ina van Driel