Veel mkb-ondernemers zijn intrinsiek gemotiveerd om te verduurzamen. Anderen hebben een stok achter de deur nodig, zoals de stijgende energieprijzen of door middel van de huidige en toekomstige klimaatregels. Als RB kun je het verschil maken voor een mkb-ondernemer. Zeker als je de ondernemer kunt wijzen op de mogelijke fiscale gevolgen van de klimaatregels of de gevolgen van de door de ondernemer voorgenomen verduurzaming.

In deze cursus maak je kennis met het begrip duurzaamheid en wat je daaronder kunt verstaan en hoe dit zich verhoudt tot het heffen van belastingen. Bewustwording staat voorop. Er wordt stilgestaan bij de diverse klimaatregels en er wordt ingegaan op de directe/indirecte belastinginstrumenten.

Deze cursus valt onder het verplichte thema ‘duurzaamheid’ van de NBA. Ben jij accountant en lid van de NBA? Dan kun je door het volgen van deze cursus ook voldoen aan de verplichting van de NBA.

Wat ga je leren in de cursus Duurzaamheid en fiscale instrumenten?

 • Wat kun je verstaan onder duurzaamheid;
 • Wat wordt verstaan onder circulaire economie in relatie tot lineaire economie;
 • Duurzaamheid en het heffen van belastingen (Tax-shift);
 • Voorbeelden van concrete klimaatregels, die van invloed zijn op mkb-ondernemers;
 • Inzicht in de directe/indirecte belastinginstrumenten (ecologie) in de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en omzetbelasting;
 • Inzicht in het toepassen van het indirecte belastinginstrument goed koopmansgebruik bij verduurzaming (ecologie).

Leerdoelen en leerresultaten

 • Je bent in staat om het containerbegrip duurzaamheid en circulaire economie concreet te maken;
 • Je hebt (basis)kennis opgedaan met betrekking tot een belastingverschuiving (Tax-shift);
 • Je hebt (basis)kennis opgedaan of belastinginstrumenten geschikt zijn om als beleidsinstrument te worden ingezet;
 • Je kent de verschillende klimaatregels die reeds van toepassing zijn of in de toekomst in werking treden;
 • Je bent in staat om je klanten op basisniveau (pro-actief) fiscaal te adviseren met betrekking tot duurzaamheid (ecologie) en de (toekomstige) klimaatregels;
 • Je hebt kennis van het begrip goed koopmansgebruik en hoe je deze kunt toepassen bij klanten die verduurzamen (ecologie).

Rooster

Maak een selectie

Evenement informatie

Er zijn momenteel geen momenten gepland. Kijk op een later moment nog eens.

Docenten

Vragen over deze cursus?

Ina van Driel

Ina van Driel