Welke mogelijkheden staan er ter beschikking om een holdingstructuur te creëren? En welke reorganisatiefaciliteiten kunnen daarbij worden benut?

Tijdens deze cursus krijg je inzicht in de mogelijkheden om een holdingstructuur te realiseren, waaronder de juridische afsplitsing. Met behulp van deze faciliteit is het bijvoorbeeld mogelijk om vastgoed onder te brengen in een tussenholding. Daarbij hoeft het af te splitsen vermogen namelijk geen (zelfstandig onderdeel van een) onderneming te vormen.

We gaan dieper in op het splitsingstraject en behandelen de twee basisvormen van de juridische splitsing: de zuivere splitsing en de afsplitsing. Daarnaast zullen we stilstaan bij actuele en relevante ontwikkelingen rondom de fiscale behandeling van de juridische (af)splitsing.

Wat ga je leren in de cursus Fiscale reorganisatiefaciliteiten, waaronder de Juridische (af)splitsing?

  • Fiscale reorganisatiefaciliteiten die ter beschikking staan bij het realiseren van een holdingstructuur;
  • Verschijningsvormen en algemene kenmerken juridische splitsing;
  • De termijnen van de juridische (af)splitsing, het opstellen van een splitsingsvoorstel, deponering en de notariële akte;
  • Fiscaliteit rondom een juridische (af)splitsing, zoals inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en overdrachtsbelasting;
  • Valkuilen.

Leerdoelen en leerresultaten

  • Je krijgt inzicht in de verschillende fiscale reorganisatiefaciliteiten;
  • Je krijgt inzicht in de juridische en fiscale aspecten van een juridische (af)splitsing;
  • Je bent in staat te bepalen welke vorm van juridische splitsing de voorkeur heeft;
  • Je bent in staat te adviseren over de juridische (af)splitsing.

Rooster

Maak een selectie

Evenement informatie

Er zijn momenteel geen momenten gepland. Kijk op een later moment nog eens.

Docenten

Vragen over deze cursus?

Ina van Driel

Ina van Driel