De wet- en regelgeving rondom box 3 zijn constant in beweging. Welhaast wekelijks verschijnen kamerbrieven, uitspraken in vakartikelen, columns en andere opinies. En dan moeten we ook nog de drie perioden goed voor ogen houden: 2017-2022, 2022-2026 en vanaf 2027. Want voor elke periode gelden andere regels.

Het is een masterclass, dus basiskennis over de wet- en regelgeving in box 3 wordt als bekend verondersteld. De hand-out van de presentatie wordt vooraf beschikbaar gesteld, met daarin tal van verwijzingen naar onder andere kamerbrieven en uitspraken. Het wordt aanbevolen die vooraf door te nemen, voor zover de inhoud daarvan nog niet bekend is.

Wat ga je leren in de cursus Masterclass Box 3 (NIEUW)?

In de cursus komt kort de historie van box 3 aan de orde, waaronder het Kerstarrest. Vooral om nog eens goed op ons netvlies te krijgen waarom precies de Hoge Raad de wettelijke regeling 2017-2022 afschoot. Die overwegingen zijn belangrijk om te beoordelen of het rechtsherstel, dat de fiscus vanaf 2017 biedt, wél voldoende adequaat is. Ook op klantniveau.

Vervolgens wordt op het rechtsherstel ingegaan. Hoe luidt dit in detail en welke tips en trucs zijn er om de box 3-heffing te drukken:

  • drukken van de rendementsgrondslag (bijv. door laag renderende bezittingen, geen banktegoeden, als agio in een bv te storten);
  • drukken van het forfaitaire rendement (bijv. door contanten te lenen van de eigen bv).

Daarbij komen ook de lopende (cassatie)procedures aan bod: vooral de procedures waarbij het werkelijk rendement lager is dan het forfaitaire rendement.

Ten slotte gaan we in op allerlei gedragseffecten van burgers, zoals:

  • het certificeren van vermogen (via een STAK);
  • het open en besloten fonds voor gemene rekening (OFGR en BFGR);
  • de vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI).

Leerdoelen en leerresultaten

Met de kennis die je tijdens deze masterclass opdoet, ben je in staat om je klanten goed te adviseren over hun box 3-positie.

Schrijf je direct in!

Rooster

Maak een selectie

Evenement informatie

Er zijn momenteel geen momenten gepland. Kijk op een later moment nog eens.

Docenten

Vragen over deze cursus?