Van mkb tot multinationals, veel bedrijven hebben te maken met internationale handel en douaneproblematiek. In het verleden ontlastte de douane-expediteur vaak de importeur door een groot deel van de douaneformaliteiten voor zijn rekening te nemen. Echter, door recente ontwikkelingen – zoals de invoering van het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) en de ontbossingsverordening – krijgen importeurs een grotere rol bij het importeren van goederen uit derde landen. In de nieuwe verordeningen wordt namelijk de importeur – in eerste instantie – verantwoordelijk voor het naleven van deze regelgeving. Ook heeft de Europese Commissievoorstellen gedaan voor de herziening van het huidige douanewetboek van de Unie (DWU). In die voorstellen wordt een grotere verantwoordelijkheid belegd bij de importeur van de goederen.
De voorgaande ontwikkeling benadrukt de toenemende relevantie van douanekennis voor bedrijven die internationaal handelen. Het opdoen van kennis in dat kader is daarom niet alleen relevant, maar ook noodzakelijk om de (aankomende) verplichtingen van importeurs te begrijpen.
Tijdens deze cursus zullen we dieper ingaan op de implicaties van de (nieuwe) verordeningen, met in het bijzonder de focus op de ontbossingsverordening en het Carbon Border Adjustment Mechanism.

Wat ga je leren in de cursus Ontwikkelingen internationale handel en douane – basis?

  • Douanerecht;
  • Internationale handel;
  • Verplichtingen bij invoer van goederen uit derde landen;
  • Nieuwe milieuwetgeving.

Leerdoelen en leerresultaten

Na het volgen van deze cursus heb je een goede basiskennis over nieuwe en aankomende verplichtingen voor jouw klanten, die te maken hebben met internationale handel. Ook kun je problemen en kansen van klanten tijdig signaleren en je klant op basisniveau adviseren.

Rooster

Maak een selectie

Evenement informatie

Er zijn momenteel geen momenten gepland. Kijk op een later moment nog eens.

Docenten

Vragen over deze cursus?