In deze cursus komen de basisaspecten van de maatschap, VOF en CV aan de orde. De nadruk ligt op de fiscale aspecten van deze personenvennootschappen, in het bijzonder voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en overdrachtsbelasting. Ook wordt aandacht besteed aan praktische privaatrechtelijke basisregels, die van belang zijn voor de fiscale praktijk.

Na het volgen van deze basiscursus kun je je nieuwe kennis uitbreiden met de verdiepingscursus ‘Personenvennootschappen’.

Wat ga je leren in de cursus Personenvennootschappen – basis?

  • Onderscheid stille maatschap, openbare maatschap, VOF en CV;
  • De totstandkoming van een personenvennootschap, eventueel voor de belastingheffing met terugwerkende kracht;
  • Fiscaal ondernemerschap en de toepassing van ondernemingsfaciliteiten als de mkb-winstvrijstelling, de zelfstandigenaftrek, de investeringsaftrek en de herinvesteringsreserve;
  • Voorkoming van inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en overdrachtsbelasting bij de inbreng van een bestaande onderneming in een nieuwe maatschap, VOF of CV (basisgevallen);
  • Toetreding en uittreding van vennoten (basisgevallen);
  • De personenvennootschap in familieverband;
  • De inhoud van de vennootschapsovereenkomst in relatie tot het belastingrecht;
  • Het onderscheid tussen kapitaalrekening en lening van/aan vennoten.

Leerdoelen en leerresultaten

  • Je beschikt over voldoende kennis om in standaardgevallen jouw klanten optimaal te adviseren over de maatschap, VOF en CV.

Rooster

Maak een selectie

Evenement informatie

Er zijn momenteel geen momenten gepland. Kijk op een later moment nog eens.

Docenten

Vragen over deze cursus?

Ina van Driel

Ina van Driel