De Rechtbank Gelderland oordeelde dat de stichting die beheerder en eigenaar is van de CO2-prestatieladder, belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting (vpb). Weet jij wanneer een stichting of vereniging vpb-plichtig is? Door de verlaging van subsidie aan culturele instellingen hebben ze hier vaker mee te maken. Ook instellingen op het gebied van sociaal/maatschappelijk werk zijn geregeld vpb-plichtig te zijn. In de praktijk blijkt dit nog onvoldoende onderkend. Tijdens deze cursus zullen we daarom verschillende voorbeelden uit de rechtspraak behandelen, die als handvat gebruikt kunnen worden om te beoordelen of er sprake is van een vpb-plicht.
Het belang om dit te kunnen vaststellen wordt groter omdat er binnenkort een wetsvoorstel in werking treedt met een beperkte publicatieplicht voor stichtingen. Door die publicatieplicht zal het voor de Belastingdienst eenvoudiger worden om stichtingen op te sporen die wel vpb-plichtig zijn maar nog geen aangiftebiljet ontvangen. De Belastingdienst besteed in dit kader meer aandacht aan de vpb-plicht via voorlichting. Ook deze cursus is een aanrader, als je goed voorbereid wil zijn.

Wat ga je leren in de cursus Vennootschapsbelastingplicht voor stichtingen en verenigingen?

  • Hoe is een eventuele belastingplicht voor verenigingen en stichtingen te voorkomen?
  • Waarom leidt de ondernemingsfictie van artikel 4 Wet Vpb vaak tot éénmalige belastingheffing bij duurzaam verliesgevende stichtingen en verenigingen?
  • Hoe werkt de vrijstellingsbepaling van artikel 6 Wet Vpb 1969 voor beperkt winstgevende verenigingen en stichtingen?
  • Wettelijke mogelijkheden om de fiscale winst te beperken: de vrijwilligersaftrek van artikel 9, fondsenwerversaftrek van artikel 9a Wet Vpb 1969 en de bestedingsreserve van artikel 12 Wet Vpb 1969;
  • De culturele instelling en de vpb-plicht;
  • De sociaal/maatschappelijke instelling en de vpb-plicht;
  • Rechtspraak inzake de vennootschapsbelastingplicht.

Leerdoelen en leerresultaten

  • Je weet naar welke criteria je moet kijken om te beoordelen of een vereniging of stichting een onderneming drijft en daarmee vpb-plichtig is;
  • Je weet hoe je kunt voorkomen dat er vpb betaald moet worden;
  • Je kunt nagaan wat de financiële impact voor het lichaam is als er vpb betaald moet worden.

Rooster

Maak een selectie

Evenement informatie

Er zijn momenteel geen momenten gepland. Kijk op een later moment nog eens.

Docenten

Vragen over deze cursus?

Ina van Driel

Ina van Driel