Een echtscheiding goed afwikkelen is een belangrijk onderdeel van het verwerkingsproces. In deze cursus wordt ingegaan op de belangrijkste civielrechtelijke regels en praktische aandachtspunten bij de vermogensverdeling of verrekening in het kader van een scheiding dan wel een uiteengaan van samenlevers. Daarbij spelen de verschillende huwelijksregimes van goederenrechtelijke gemeenschappen (én uitzonderingen) een rol. Ook komen de belangrijkste samenhangende fiscale aspecten aan de orde.

Kortom: belangrijke theorie voor de dagelijks praktijk!

Wat ga je leren in de cursus Vermogensverdeling bij echtscheiding?

 • Inleiding (verdiepend) huwelijksvermogensrecht;
 • Waarderingsvraagstukken vermogensbestanddelen;
 • Omvang en samenstelling vermogen;
 • Vergoedingsrechten en daarmee samenhangende eigendomsvraagstukken;
 • De schenking (on)voorwaardelijk en modaliteiten uitsluitingsclausules;
 • Enige erfrechtelijke aspecten in samenhang met huwelijksvermogensrecht;
 • Fiscale gevolgen of effecten voor inkomstenbelasting, schenkbelasting & overdrachtsbelasting;
 • Uitwerken vermogensopstelling;
 • Advisering & optimalisering met casuïstiek.

Leerdoelen en leerresultaten

 • Je kunt een vermogensopstelling maken aan de hand van de diverse goederenrechtelijke bepalingen (mét en zonder huwelijkse voorwaarden);
 • Je kunt de fiscale gevolgen benoemen;
 • Je kunt aangeven hoe de fiscale onbedoelde, en mogelijk ongewenste, gevolgen kunnen worden voorkomen of geminimaliseerd.

Rooster

Maak een selectie

Evenement informatie

Er zijn momenteel geen momenten gepland. Kijk op een later moment nog eens.

Docenten

Vragen over deze cursus?

Ina van Driel

Ina van Driel