Selecteer datum

We zijn inmiddels bekend met de eerder ingevoerde Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2024, onderdeel van het Belastingpakket 2024. Nu gaat de Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2025 (Wet BOF 2025) onderdeel worden van het Belastingpakket 2025. Deze Wet BOF 2025 kent wederom nieuwe maatregelen. De meeste wijzigingen gaan in per 01-01-2026, maar een aantal al per 01-01-2025. Voor jou als belastingadviseur is het dus van belang om op de hoogte te zijn van alle wijzigingen en nieuwe maatregelen. De aangekondigde maatregelen zijn als volgt:
1. BOR en DSR beperken tot gewone aandelen met minimaal belang van 5% van geplaatste kapitaal (2026).
2. Versoepeling van bezitseis en voortzettingseis in BOR (2026), waaronder verkorten voortzettingsperiode van 5 naar 3 jaar (2025).
3. Tegengaan constructie ‘rollatorinvesteringen’ in BOR (2026).
4. Tegengaan constructie ‘dubbel-BOR’ (2026).
5. Overige maatregelen, waaronder het salderen van schuld bij ter beschikking gestelde onroerende zaken (2026).

Let op: om deze cursus te kunnen volgen, moet basiskennis over de huidige bedrijfsopvolgingsfaciliteiten DSR en BOR je bekend te zijn. Deze cursus gaat alleen over de voorgestelde wijzigingen.

Wat ga je leren in de cursus Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2025?

In dit webinar gaan we deze vijf maatregelen in detail aan de orde stellen en dan kijken we vooral naar de praktische impact op de adviespraktijk. Er worden vragen beantwoord, zoals:
– Wat zijn gewone aandelen en hoe worden cumprefs gedefinieerd?
– Wat gebeurt er met verwateringsaandelen?
– Wanneer zijn soortaandelen gewone aandelen die nog wel voor de BOR/DSR kwalificeren? En wanneer zijn ze dit niet meer?
– Wat zijn tracking stocks die ook niet meer voor de BOR/DSR gaan kwalificeren?
– Hoe luidt de overgangsregeling voor tracking stocks?
– Welke herstructureringen frustreren nu wel de BOR maar vanaf 2026 niet meer, zoals een ruisende aandelenfusie?
– Hoe zit het met uitbreidingen van een belang, in het kader van de 29 mei-arresten en het ‘horen-en-zien’-arrest en hoe wordt de wet op dat punt aangepast?
– Geldt het terugbrengen van de vervreemdingstermijn van 5 naar 3 jaar ook voor overdrachten uit het verleden?
– Hoe wordt de ‘rollator’-BOR precies bestreden: hoe luidt de rekenformule voor erven of schenken door ouderen?
– Hoe wordt de ‘dubbel-BOR’ bestreden?
– Wat gaat er veranderen voor de BOR en tbs-vastgoed?

Leerdoelen en leerresultaten

Om je klant beter te adviseren, staan de volgende vragen centraal:
– Als een cliënt wil bewegen in zijn ondernemingsstructuur, wanneer kan hij dat het beste doen? Moet hij de structuur aanpassen?
– Wanneer dient hij zijn onderneming nog voor 2025 of juist voor 2026 over te dragen om optimaal gebruik te kunnen blijven maken van de DSR en de BOR?
– In welk jaar en hoe kun je als adviseur een bedrijfsoverdracht het beste vormgeven, de al ingevoerde wijzigingen door de ‘Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2024’ en de aangekondigde wijzigingen door de ‘Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2024’ hierin meegenomen?

Rooster

Maak een selectie

Evenement informatie

(Start)datum

  • Locatie
  • -Maximaal aantal deelnemers
  • -Beschikbare plaatsen
  • Maaltijd

Docenten

Vragen over deze cursus?