Sylvester Schenk en bestuurslid Saskia van Kol gingen vanmiddag in gesprek met Soler Berk die vanuit de overheid kwartiermaker en belangenbehartiger is voor Belastingplichtigen en toeslaggerechtigden die zijn vastgelopen in verschillende processen.

Berk heeft als opdracht een nieuw orgaan hiervoor in te richten, de onafhankelijke positionering te borgen en de samenwerking met andere partijen vorm te geven. Ook Frans Wiggers was aanwezig bij het gesprek.

Als beroepsorganisatie kijkt het RB met interesse naar dit initiatief en levert desgewenst graag een bijdrage aan de discussie en de opdracht van Berk.

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten