De Kennisgroep verzekeringsproducten en assurantiebelasting (kennisgroep) heeft onlangs haar eerder gepubliceerd standpunt aangevuld. In haar nieuw standpunt wordt onder meer de vraag beantwoord of de bemiddelingskosten voor bijstand door een deskundige ook aftrekbaar zijn als de aanbieder wel een online kennis- en ervaringstoets aanbiedt maar de belastingplichtige hiervan geen gebruik maakt. Daarnaast beantwoordt de kennisgroep de vraag tot welk bedrag deze kosten maximaal aftrekbaar zijn.

Aanleiding standpunt van de kennisgroep

De belastingplichtige wil bij het bereiken van de expiratie-/einddatum van een afgesloten lijfrentecontract een direct ingaande lijfrente afsluiten. De belastingplichtige kan deze lijfrente online afsluiten zonder tussenkomst van een deskundige als de belastingplichtige zelf een kennis- en ervaringstoets (hierna: KET) aflegt. Met een deskundige wordt bedoeld een persoon die beschikt over een vergunning om te mogen bemiddelen in de zin van de Wet op het financieel toezicht (hierna: Wft). Niet alle lijfrente-aanbieders bieden online een KET aan waardoor de belastingplichtige een deskundige moet inschakelen voor de aanvraag van een direct ingaande lijfrente. De belastingplichtige kan er ook voor kiezen om een aangeboden KET niet zelf af te leggen en in plaats daarvan een deskundige in te schakelen. In beide situaties betaalt de belastingplichtige bemiddelingskosten voor bijstand door de deskundige.

Voorgelegde vragen aan de kennisgroep

Zijn de bemiddelingskosten, die de belastingplichtige maakt voor bijstand door een deskundige bij het aanvragen van een direct ingaande lijfrente in beide situaties, aftrekbaar?

Tot welk bedrag is het gebruikelijk om bemiddelingskosten in aftrek te brengen?

Antwoorden van de kennisgroep

Ja, in beide situaties zijn de bemiddelingskosten voor bijstand door een deskundige bij het aanvragen van een direct ingaande lijfrente op grond van artikel 3.108 van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001) aftrekbaar. Het maakt hierbij niet uit of de belastingplichtige al dan niet gebruik kan maken van een KET.

De bemiddelingskosten zijn op grond van artikel 3.108 Wet IB 2001 aftrekbaar voor zover zij in hun totale omvang niet overtreffen wat gebruikelijk is. Een bedrag van € 250 kan in dit kader als gebruikelijk worden beschouwd.

Let op!

Bemiddelingskosten die worden gemaakt om een uitgestelde lijfrente af te sluiten, zijn geen kosten gemaakt ter verwerving van periodieke uitkeringen. Daarom zijn deze kosten niet aftrekbaar op grond van artikel 3.108 Wet IB 2001. Datzelfde geldt voor de productkosten die de aanbieder verwerkt bij het vaststellen van de lijfrente-uitkeringen.

PE-cursus Lijfrenten in de Wet IB 2001 (inclusief oud regime)

Ontdek nu alles over lijfrenten in ons interessante PE-cursus ‘Lijfrenten in de Wet IB 2001 (inclusief oud regime)’. Mis deze unieke kans niet om volledig op de hoogte te zijn van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van lijfrenten. Bovendien, als kers op de taart, verdien je waardevolle PE-punten door deel te nemen! Wacht niet langer en schrijf je vandaag nog in!

 PE-cursus Lijfrenten in de Wet IB 2001 (inclusief oud regime) 

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten