Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie heeft gevolgen voor de loon-, inkomstenbelasting en sociale zekerheidspositie van werknemers die in de EU-lidstaten en het VK werken. In de bijlage bij de Nieuwsbrief Loonheffingen 2021 tref je hierover nadere informatie aan. Zo komen onder meer aan bod het Terugtrekkingsakkoord en de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK (HSO). Ook tref je een paar praktijkvoorbeelden aan.

Intrekking BIK 

Verder geeft de Belastingdienst in deze bijlage een toelichting op het wetsvoorstel voor de intrekking van de BIK.

Voor intrekking van de BIK is een wetswijziging nodig. Het kabinet heeft dit wetsvoorstel aan de Raad van State voor advies gestuurd en zal het daarna aan het parlement voorleggen.

Het kabinet wil de AWf-premie voor werkgevers in 2021 verlagen. De ministeriële regeling waarin deze verlaging per 1 augustus wordt geregeld, zal het kabinet naar verwachting 24 juni 2021 vaststellen en vervolgens publiceren in de Staatscourant.

Bijlage bij Nieuwsbrief Loonheffingen 2021 – De Belastingdienst

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten