Bereid je voor op de publicatie van arresten over box 3 van de Hoge Raad in augustus

3 mei 2024 | 15.00 – 17.00 uur | live webinar

In september 2023 en februari 2024 hebben de advocaat-generaals (A-G) Wattel en Pauwels hun conclusies gepubliceerd over of het rechtsherstel box 3 houdbaar is en hoe het werkelijk rendement in box 3 bepaald moet worden. Wat is nu de stand van zaken van rechtsherstel box 3 en welke gevolgen heeft dit voor de Overbruggingswet box 3? Wat houden de conclusies in en welke gevolgen heeft dit voor de belastingplichtige met box 3 vermogen? Wat kan ik als mkb-adviseur vooruitlopend op de arresten van de Hoge Raad in augustus 2024 nu al voor mijn klanten doen? Wat kan ik nu al doen als de Hoge Raad de conclusie van de A-G Wattel en A-G Pauwels overneemt? En wat kan ik nu al doen als de Hoge Raad anders beslist?

 Bekijk cursus 

 

De vrijstellingen in de btw

22 mei 2024 | 16.00 – 21.00 uur | Van der Valk Vianen

De btw kent diverse vrijstellingen, waarbij geen btw wordt berekend maar de aftrek van btw op kosten niet is toegestaan. Vrijstellingen zijn met name van toepassing op diensten, en het kan soms lastig zijn om te bepalen of een dienst hieronder valt. 
Het strikt interpreteren van vrijstellingen is essentieel. Het toepassen van een vrijstelling is niet mogelijk als de dienst niet expliciet wordt genoemd, wat snel tot fouten leidt.

 Bekijk cursus 

 

Afgezonderd particuliere vermogens (APV’s)

27 mei 2024 | 16.00 – 21.00 uur | Van der Valk Vianen

Afgezonderd particuliere vermogens (APV’s) komen meer voor dan je denkt. Ze spelen een rol in de inkomstenbelasting en schenk- en erfbelasting, bijvoorbeeld in familiestichtingen, gezamenlijke vermogenspotjes, buitenlandse stichtingen en trusts
Deze cursus belicht de fiscale problematiek rond APV’s aan de hand van schema’s, praktijkvoorbeelden en rechtspraak (met meer dan 125 uitspraken!). Daarnaast worden onder andere raakvlakken met ANBI’s en SBBI’s behandeld.

 Bekijk cursus 

 

Bedrijfsopvolging in de IB-sfeer – verdieping (VERNIEUWD)

28 mei 2024 | 16.00 – 21.00 uur | Van der Valk Vianen

In deze verdiepingscursus behandelen we bijzondere situaties en specifieke mogelijkheden die de wet en jurisprudentie bieden voor het omgaan met bedrijfsopvolging. Denk hierbij aan gedeeltelijk winstnemen of bedrijfsopvolging ‘à la carte’. Daarnaast bespreken we bedrijfsopvolging bij schenken en overlijden. Is er sprake van dubbele belastingheffing, of is deze juist te voorkomen? We gaan ook in op recente jurisprudentie met betrekking tot opvolging in de IB-onderneming.

 Bekijk cursus 

 

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten