Belastingcontrole: weet wat je (niet) zegt 2.0

Maandag 4 december | 16.00 – 21.00 uur | Van der Valk, Zwolle

Belastingcontrole, welke informatie deel je wel en wat deel je niet? Zowel aan het verstrekken van te veel als te weinig informatie kunnen verstrekkende gevolgen zitten. Daarom is het belangrijk om op de hoogte te zijn van je rechten en plichten. In deze cursus staat dan ook centraal wat de reikwijdte is van wettelijke informatieverplichtingen.

Tijdens de cursus wordt onder andere ingegaan op het verschoningsrecht. De kans is aanwezig dat er tijdens belastingcontrole bijvoorbeeld gestuit wordt op verschoningsgerechtigd materiaal en dat dit in handen komt van opsporingsdiensten zoals het OM en de FIOD. Recentelijk zijn er om dan ook beschuldigingen geweest aan het adres van opsporingsdiensten, omdat zij volgens de aanklager het verschoningsrecht structureel zouden schenden. Dit heeft geleid tot meerdere discussies dit jaar, waarbij het OM erkent dat het tekort is geschoten. Hoe wordt er in deze gevallen omgegaan met de verstrekte informatie? Is de FIOD bevoegd om de mailbox van betreffende persoon of organisatie in te zien en leeg te halen? Welke informatie mogen opsporingsdiensten gebruiken en beboeten, en welke niet?

Daarop aansluitend is er in de internetconsultatie Fiscale Verzamelwet 2025 een verstrekkend voorstel gedaan voor het stellen van boetevragen. Hierbij is onder andere een verband te zien met het intrekken van het kennisgroepstandpunt van Kennisgroep Formeel Recht over zuivere boeten. De inspecteur heeft nu met minder beperkingen te maken. Hoe beïnvloed dit jouw belastingcontrole?

Na deze cursus heb jij inzicht in de verschillende vormen, ken je de do’s en don’ts voor een belastingcontrole en ben jij op de hoogte van de recente ontwikkelingen op dit gebied.

 

 Bekijk de cursus 

 

Ontslagprocedures bij het UWV en de rechter

Maandag 4 december | 16.00 – 21.00 uur | Van der Valk, Vianen

Je merkt dat steeds meer bedrijven moeten reorganiseren vanwege gestegen energiekosten, hoge grondstofprijzen, stijgende rente en vaak ook nog een stuk coronabelastingschuld die terugbetaald moet worden. Hieruit kan een ontslagsituatie ontstaan, die zowel voor de werkgever als werknemer zeer ingrijpend is. De situatie is vaak onhoudbaar geworden en er staan grote belangen op het spel. Daarom is het van belang om zorgvuldig te handelen en fouten te voorkomen.

In deze cursus bespreekt de docent onder andere stap voor stap hoe een reorganisatie verloopt, en zullen de gronden voor het voeren van een ontslagprocedure bij het UWV of de rechter worden behandeld. Ook zoomt hij in op het voeren van een ontslagprocedure bij het UWV wegens bedrijfseconomische redenen.

Wil jij de belangrijkste vragen van je klant over ontslagprocedures kunnen beantwoorden? Meld je dan nog snel aan voor deze fysieke cursus.

 

 Bekijk de cursus 

 

Veilig en slim online samenwerken als belastingadviseur

Woensdag 20 december | 16.00 – 21.00 uur | BCN Utrecht

Efficiënt werken als belastingadviseur valt of staat met een slimme afwikkeling van documentprocessen. Dit moet op een veilige manier kunnen, en het moet jou als adviseur gemak en rust bieden. De veiligheid hierbij is niet vanszelfsprekend. Uit het jaarlijkse onderzoek naar het bewustzijn van Nederlanders rondom cybersecurity bleek verleden jaar dat een kwart van de klein mkb-bedrijven geen actie onderneemt om digitaal veilig te zijn. Dat terwijl de cybercriminaliteit juist verder toeneemt. Uit deze cijfers blijkt maar weer hoe noodzakelijk voldoende aandacht voor veilig digitaal werken is. Onder andere de komst van Europese security-richtlijnen zoals de NIS2-richtlijn en nieuwe manieren van ID-verificatie, authenticatie en het ondertekenen van documenten in 2024, moeten zorgen voor een veiligere online (werk)omgeving. 

Deze snelle ontwikkelingen vragen om nieuwe kennis voor jou als adviseur over veilig en slim werken. Hoe wikkel jij het (eind)product af met jouw klant? Hoe wissel je stukken uit? Bijvoorbeeld bij de klantacceptatie, het ontvangen van informatie voor de aangifte of het ondertekenen van een fiscaal rapport of adviesbrief? 

Tijdens deze cursus worden zowel alle (digitale) mogelijkheden op een rij gezet, maar ook de compliance aspecten worden behandeld. Daarbij wordt er aandacht besteed aan beveiligings-, privacy- en juridische overwegingen. Aan de hand van een blauwdruk wordt gezamenlijk gekeken welke verbetermogelijkheden er zijn om jouw praktijk vooruit te helpen!

Wil jij weten hoe jij gebruik kan maken van digitalisering en automatisering in een veilig en efficient werkproces? Meld je dan snel aan voor deze curus! 

 

 Bekijk de cursus

 

Wwft voor de fiscale praktijk: ken de risico’s

Maandag 11 december 2023 | 16.00 – 21.00 uur | Van der Valk, Vianen

Wist je dat je verplicht bent om jezelf en je medewerkers te scholen op het gebied van de Wwft en dat de toezichthouder (BFT) daarop controleert? En weet je dat je sneller betrokken bent bij witwassen dan je wellicht denkt?

Artikel 35 van de Wwft bepaalt namelijk:  een  instelling draagt er zorg voor dat haar werknemers, alsmede de dagelijks beleidsbepalers voor zover relevant voor de uitoefening van hun taken en rekening houdend met de risico’s, aard en omvang van de instelling, worden doorgelicht, bekend zijn met de bepalingen van deze wet en periodiek opleidingen genieten die hen in staat stellen een ongebruikelijke transactie te herkennen en een cliëntonderzoek goed en volledig uit te voeren.

Witwassen is het voorhanden hebben van gelden/zaken die direct of indirect uit een misdrijf afkomstig zijn. Bijvoorbeeld: je cliënt koopt een vennootschap van een bedrijf waar een onderzoek naar belastingfraude loopt. De over te nemen vennootschap heeft een geldlening ontvangen van de aandeelhouder. De over te nemen vennootschap is mogelijk aan te witwassen. De client is aan het witwassen als hij de aandelen overneemt en jij bent mogelijk aan het witwassen als je betaalt krijgt uit gelden die uit de overgenomen vennootschap afkomstig zijn.

Zo zijn er nog heel veel zaken die je moet weten over de Wwft. Lees meer over de inhoud van de cursus en schrijf je snel in!

 

 Bekijk de cursus 

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten