Btw en horeca

Dinsdag 5 december | 13.00 – 17.30 uur | Van der Valk Vianen

Horecaondernemers hebben dagelijks te maken met btw. Hier kunnen veel ingewikkelde vragen bij ontstaan. Welke prestaties vallen bijvoorbeeld onder het verlaagde tarief van 9% en welke onder het algemene tarief van 21%? 

Onlangs is er een vraag ingediend bij het Gerechtshof of de kosten van consumptie in de pauzes van theatervoorstellingen onder het verlaagde btw-tarief vallen. Het hof heeft besloten dat een voorstelling inclusief pauzedrankje als één enkele prestatie moet worden beschouwd waarop het lage tarief van de hoofdprestatie van toepassing is. Zo zijn er meerdere gevallen waarop afwijkende btw-tarieven van toepassing zijn.

Voor horecaondernemers in jouw klantenkring is het interessant om te weten waar de Belastingdienst op let bij btw-controles in de horecabranche. Wil jij leren hoe je jouw klanten hierop zo goed mogelijk voor kunt bereiden, schrijf je dan nog snel in voor deze cursus.

 

 Bekijk de cursus 

 

Actualiteiten loonheffingen

Maandag 11 december | 16.00 – 21.00 uur | Van der Valk Tilburg

De nieuwste plannen van de regering over het mogelijk als werknemer aanmerken van zzp’ers. De versobering van de 30%-regeling voor ingekomen werknemers met ingang van 1 januari 2024. Twee actuele zaken die momenteel spelen op het gebied van loonheffingen. Leer de ins en outs en nog veel meer tijdens deze cursus.

 

 Bekijk de cursus 

 

Bezwaar en beroep

Maandag 11 december | 16.00 – 21.00 uur | Van der Valk Vianen

Het wordt vanaf 4 december 2023 mogelijk om voor alle belastingen digitaal te procederen bij de rechtbanken en gerechtshoven. Zeker vanaf dan is actuele kennis over de vereisten van bezwaar- en beroepsprocedures noodzakelijk om jouw klanten zo goed mogelijk te kunnen adviseren. In deze cursus behandelt docent Merijn van Leeuwen de rechtsbescherming in de praktijk.

Hij besteedt vooral aandacht aan de bezwaarprocedure maar ook de beroepsprocedure komt aan bod. Zo behandelt hij bijvoorbeeld termijnen en de indiening van een (digitaal) bezwaar- en beroepschrift. Bovendien bespreekt hij hoe je de rechten van jouw klant zo goed mogelijk kunt effectueren, bijvoorbeeld met betrekking tot een hoorzitting of inzage.

Je krijgt in deze cursus veel praktische tips en er is voldoende gelegenheid om praktijkvoorbeelden te bespreken.

 

 Bekijk de cursus 

 

Wwft voor de fiscale praktijk: Ken uw risico’s 

Maandag 11 december | 16.00 – 21.00 uur | Van der Valk Vianen

Wist je dat je verplicht bent om jezelf en je medewerkers te scholen op het gebied van de Wwft en dat de toezichthouder (BFT) daarop controleert? En weet je dat je sneller betrokken bent bij witwassen dan je wellicht denkt?

Artikel 35 van de Wwft bepaalt namelijk:  een  instelling draagt er zorg voor dat haar werknemers, alsmede de dagelijks beleidsbepalers voor zover relevant voor de uitoefening van hun taken en rekening houdend met de risico’s, aard en omvang van de instelling, worden doorgelicht, bekend zijn met de bepalingen van deze wet en periodiek opleidingen genieten die hen in staat stellen een ongebruikelijke transactie te herkennen en een cliëntonderzoek goed en volledig uit te voeren.

Witwassen is het voorhanden hebben van gelden/zaken die direct of indirect uit een misdrijf afkomstig zijn. Bijvoorbeeld: je cliënt koopt een vennootschap van een bedrijf waar een onderzoek naar belastingfraude loopt. De over te nemen vennootschap heeft een geldlening ontvangen van de aandeelhouder. De over te nemen vennootschap is mogelijk aan te witwassen. De client is aan het witwassen als hij de aandelen overneemt en jij bent mogelijk aan het witwassen als je betaalt krijgt uit gelden die uit de overgenomen vennootschap afkomstig zijn.

Zo zijn er nog heel veel zaken die je moet weten over de Wwft. Lees meer over de inhoud van de cursus en schrijf je snel in!

 

 Bekijk de cursus 

 

Veilig en slim online samenwerken als belastingadviseur

Woensdag 20 december | 16.00 – 21.00 uur | BCN Utrecht

Efficiënt werken als belastingadviseur valt of staat met een slimme afwikkeling van documentprocessen. Dit moet op een veilige manier kunnen, en het moet jou als adviseur gemak en rust bieden. De veiligheid hierbij is niet vanszelfsprekend. Uit het jaarlijkse onderzoek naar het bewustzijn van Nederlanders rondom cybersecurity bleek verleden jaar dat een kwart van de klein mkb-bedrijven geen actie onderneemt om digitaal veilig te zijn. Dat terwijl de cybercriminaliteit juist verder toeneemt. Uit deze cijfers blijkt maar weer hoe noodzakelijk voldoende aandacht voor veilig digitaal werken is. Onder andere de komst van Europese security-richtlijnen zoals de NIS2-richtlijn en nieuwe manieren van ID-verificatie, authenticatie en het ondertekenen van documenten in 2024, moeten zorgen voor een veiligere online (werk)omgeving. 

Deze snelle ontwikkelingen vragen om nieuwe kennis voor jou als adviseur over veilig en slim werken. Hoe wikkel jij het (eind)product af met jouw klant? Hoe wissel je stukken uit? Bijvoorbeeld bij de klantacceptatie, het ontvangen van informatie voor de aangifte of het ondertekenen van een fiscaal rapport of adviesbrief? 

Tijdens deze cursus worden zowel alle (digitale) mogelijkheden op een rij gezet, maar ook de compliance aspecten worden behandeld. Daarbij wordt er aandacht besteed aan beveiligings-, privacy- en juridische overwegingen. Aan de hand van een blauwdruk wordt gezamenlijk gekeken welke verbetermogelijkheden er zijn om jouw praktijk vooruit te helpen!

Wil jij weten hoe jij gebruik kan maken van digitalisering en automatisering in een veilig en efficient werkproces? Meld je dan snel aan voor deze curus! 

 

 Bekijk de cursus 

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten