Aansprakelijkheid voor belastingschulden (NIEUW)

5 oktober 2023 | Online (Live) | 15.00 – 17.00 uur

Voor veel belastingadviseurs is de invorderingswet een redelijk onbekend terrein, vooral als het gaat om de aansprakelijkheidsbepalingen. Toch behoort deze problematiek tot het werkterrein van de adviseur en is kennis hierover van belang om een goed belastingadvies te geven. Na afloop van de cursus weten de deelnemers in welke gevallen en op welke wijze de Ontvanger de aansprakelijkheidsregels toepast en kunnen zij hun cliënten voorlichten over de risicos voor aansprakelijkheid.

 

 Bekijk cursus 

 

Aansprakelijkheid en beboeting van de adviseur (NIEUW)

12 oktober 2023 | Van der Valk Vianen | 16.00 – 21.00 uur

In deze cursus gaan de deelnemers actief aan de slag met wat er fout kan gaan bij de advisering en welke gevolgen dat kan hebben op het gebied van aansprakelijkheid, beboeting en tuchtrecht. De docent bespreekt de relevante wet- en regelgeving en geeft voorbeelden uit de praktijk.

 

 Bekijk cursus 

 

Basiscursus invorderingsrecht (NIEUW)

17 oktober 2023 | Online (Live) | 15.00 – 17.00 uur

In deze cursus wordt de basis van het invorderingsrecht nog eens goed doorgenomen, omdat in elke praktijk de adviseur toch wel eens met invorderingsproblematiek te maken heeft. Aan de hand van diverse voorbeelden en cases wordt uitgelegd hoe het invorderingsproces verloopt en wat de adviseur in welke fase nog kan doen om de cliënt te helpen en zijn positie te versterken.

 

 Bekijk cursus 

 

Basis internationale fiscale gegevensuitwisseling (NIEUW)

23 oktober 2023 | Online (Live) | 15.00 – 17.00 uur

Stel je voor: de klant ziet opeens dat zijn niet-aangegeven Spaanse bankrekening ook op de aangifte ingevuld is. Hoe kan dat? Wanneer mag de belastingdienst gegevens uitwisselen met andere landen? Hoe gaat dat in zijn werk? En welke informatie is de belastingplichtige verplicht om te verstrekken aan de Belastingdienst? In deze cursus gaat de docent in op de verschillende vormen van internationale gegevensuitwisseling.

 

 Bekijk cursus 

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten