Actualiteiten transformatie van vastgoed

Maandag 13 november 2023 | 16.00 – 21.00 uur | Van der Valk, Vianen

De vergrijzing en verstedelijking van de bevolking hebben invloed op de vraag naar verschillende soorten vastgoed binnen de vastgoedmarkt, van stedelijke appartementen tot vrijstaande woningen, blijft constant veranderen door nieuwe fiscale en niet-fiscale maatregelen. Vastgoedeigenaren, zowel beleggers als eigengebruikers, heroverwegen voortdurend de mogelijkheden. 
Tijdens deze cursus leer je aan de hand van praktijkvoorbeelden de relevante fiscale aandachtspunten en bijbehorende oplossingen. We behandelen zowel inkomstenbelasting als vennootschapsbelasting voor particulieren en ondernemers. De vastgoedmarkt verandert snel, en met deze cursus ben je klaar om je klant nog beter te adviseren.

 Bekijk de cursus 

Landbouwvrijstelling in de winstsfeer

Donderdag 16 november 2023 | 16.00 – 21.00 uur | Van der Valk, Vianen

In het coalitieakkoord is afgesproken dat er in 2030 50 procent minder stikstof moet worden uitgestoten in Nederland. Nu met het stikstofbeleid en de opkoopregeling in beeld, vragen agrarische ondernemers wat voor impact dit heeft op de waardering van hun land? En hoe verhoudt dat zich tot de landbouwvrijstelling? De landbouwvrijstelling volgens artikel 3.12 van de Wet IB 2001 is een van de grootste objectieve vrijstellingen in ons land. De landbouwvrijstelling volgens artikel 3.12 van de Wet IB 2001 is een fiscale regeling die van toepassing is op landbouwgrond en de opstallen die daarbij horen. Deze vrijstelling zorgt ervoor dat boeren en tuinders bepaalde waardestijgingen van hun landbouwgrond en gerelateerde opstallen niet hoeven op te geven als belastbaar inkomen in hun aangifte inkomstenbelasting.

De impact van deze vrijstelling op boeren en tuinders is dan ook enorm. Ondanks voortdurende kritiek blijft de regeling, zij het met periodieke aanscherpingen, nog steeds bestaan. Deze cursus verkent de landbouwvrijstelling in al haar facetten, met speciale aandacht voor ondernemers in zowel de inkomstenbelasting als de vennootschapsbelasting. We zoomen in op erfpacht, de landbouwvrijstelling en recente jurisprudentie en standpunten van de belastingdienst. Ook het recente rapport van de Algemene Rekenkamer, waarin de vrijstelling wordt omschreven als een ‘regeling zonder doel,’ komt aan bod.

 Bekijk de cursus 

Belastingcontrole: weet wat je (niet) zegt 2.0

Maandag 4 december | 16.00 – 21.00 uur | Van der Valk, Zwolle

Belastingcontrole, welke informatie deel je wel en wat deel je niet? Zowel aan het verstrekken van te veel als te weinig informatie kunnen verstrekkende gevolgen zitten. Daarom is het belangrijk om op de hoogte te zijn van je rechten en plichten. In deze cursus staat dan ook centraal wat de reikwijdte is van wettelijke informatieverplichtingen.

Tijdens de cursus wordt onder andere ingegaan op het verschoningsrecht. De kans is aanwezig dat er tijdens belastingcontrole bijvoorbeeld gestuit wordt op verschoningsgerechtigd materiaal en dat dit in handen komt van opsporingsdiensten zoals het OM en de FIOD. Recentelijk zijn er om dan ook beschuldigingen geweest aan het adres van opsporingsdiensten, omdat zij volgens de aanklager het verschoningsrecht structureel zouden schenden. Dit heeft geleid tot meerdere discussies dit jaar, waarbij het OM erkent dat het tekort is geschoten. Hoe wordt er in deze gevallen omgegaan met de verstrekte informatie? Is de FIOD bevoegd om de mailbox van betreffende persoon of organisatie in te zien en leeg te halen? Welke informatie mogen opsporingsdiensten gebruiken en beboeten, en welke niet?

Daarop aansluitend is er in de internetconsultatie Fiscale Verzamelwet 2025 een verstrekkend voorstel gedaan voor het stellen van boetevragen. Hierbij is onder andere een verband te zien met het intrekken van het kennisgroepstandpunt van Kennisgroep Formeel Recht over zuivere boeten. De inspecteur heeft nu met minder beperkingen te maken. Hoe beïnvloed dit jouw belastingcontrole?

Na deze cursus heb jij inzicht in de verschillende vormen, ken je de do’s en don’ts voor een belastingcontrole en ben jij op de hoogte van de recente ontwikkelingen op dit gebied.

 Bekijk de cursus 

Ontslagprocedures bij het UWV en de rechter

Maandag 4 december 2023 | 16.00 – 21.00 uur | Van der Valk, Vianen

Een ontslagsituatie is een ingrijpende gebeurtenis voor zowel werkgever als werknemer. Fouten kunnen grote gevolgen hebben. Daarom is het cruciaal om zorgvuldig, goed geïnformeerd te handelen.

In deze cursus behandelen we de gronden voor ontslagprocedures bij het UWV of de rechter, zoals verstoorde arbeidsverhouding en disfunctioneren. Wat zijn de vereisten voor ontslag en hoe werkt bijvoorbeeld de herplaatsingsplicht? We richten ons ook op ontslagprocedures bij het UWV vanwege bedrijfseconomische redenen. Hoe voer je zo’n procedure? Hoe onderbouw je de noodzaak van ontslag en hoe selecteer je de medewerkers die in aanmerking komen?

 Bekijk de cursus 

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten