We bewegen toe naar een datasamenleving. Steeds meer systemen zijn online verbonden, wat zowel kansen als risico’s met zich meebrengt. Als belastingadviseur werk je niet alleen met eigen gegevens, maar ook met die van klanten. Dit is kostbare data, waar op zorgvuldige wijze mee omgegaan moet worden. Het is van cruciaal belang dat je – ook in dit opzicht – jouw positie als ‘trusted advisor’ waarmaakt. Maar doe je dit ook en zit jouw digitale deur goed op slot?

Cyberrisico’s nemen in rap tempo toe en daar is niet altijd voldoende oog voor. Samen met andere branche- en beroepsverenigingen wil het RB aandacht voor vragen voor cybersecurity. In de onderstaande flyer vind je drie dringende adviezen, plus een link naar de website van het digital trust center van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Na de zomer zullen we een webinar over cybersecurity via ons cursusaanbod aanbieden.

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten