De Landelijke Landbouwnormen 2023 zijn op de website van de Belastingdienst gepubliceerd. Hierin staan de normbedragen voor 2023 voor de meest gangbare kostenposten, en voor bepaalde bedrijfsmiddelen en voorraden voor agrarische bedrijven. Deze normen gelden alleen voor ondernemers en alleen voor agrarische activiteiten in Nederland. Ondernemers moeten de normen gebruiken om de jaarwinst van het bedrijf te bepalen en aan te geven in de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Voor de biologische land- en tuinbouw zijn er geen aparte normen, omdat deze sector te divers is om er normen voor te ontwikkelen.

Veranderingen in de Landelijke Landbouwnormen 2023

De belangrijkste veranderingen in de ‘Landelijke Landbouwnormen 2023 zijn:

  • In hoofdstuk 17 Landbouwmachines en-installaties zijn met ingang van deze uitgave in paragraaf 17.3.4 afschrijvingsgegevens opgenomen voor ‘Tweedehands landbouwmachines die zijn gerebuild’.
  • In bijlage 1, tabel 17.7: Afschrijvingsperiodes voor overige machines en installaties zijn 18 nieuw genormeerde bedrijfsmiddelen opgenomen. Deze zijn afkomstig uit de brochure ‘Beperkt afschrijven op agrarische bedrijfsgebouwen’.

Afwijken van de landbouwnormen

In uitzonderlijke gevallen mag je afwijken van de normen uit de ‘Landelijke Landbouwnormen’. Je geeft dit in je aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting aan bij de vraag ‘Bent u bij de vaststelling van het resultaat afgeweken van de Landelijke Landbouwnormen?’. Als je afwijkt, moet je motiveren waarom je de norm niet gebruikt. De normbedragen zijn gebaseerd op kostprijsberekeningen. Als je afwijkt doordat je waardeert tegen de lagere marktwaarde én deze mogelijkheid in deze publicatie is aangegeven, dan hoeft je dit niet bij de betreffende vraag aan te geven. Je moet deze lagere marktwaarde wel kunnen onderbouwen. Bij onttrekkingen voor eigen verbruik is er geen sprake van normen, maar van richtbedragen. Je mag van de richtbedragen afwijken als je aannemelijk kunt maken waarom je deze niet toepast (tegenbewijsregeling).

Fiscale model schema landbouwvrijstelling

Optimaliseer je werk, bespaar tijd en gebruik het fiscale model schema landbouwvrijstelling van Wolters Kluwer! Het schema geeft je meer inzicht in de werking van de landbouwvrijstelling. De uitzonderingen op de landbouwvrijstelling zijn schematisch verwerkt in het model, waardoor makkelijk kan je bepalen of een landbouwwinst fiscaal belast of onbelast is. Dit fiscale model en heel veel andere fiscale modellen vind je in de modellenbank van Wolters Kluwer, die je als lid van het RB kosteloos kunt gebruiken. Probeer het nu uit!

PE-cursus Landbouwvrijstelling in de winstsfeer

Ontdek nu alles over de complexe fiscaliteit van de landbouw in ons interessante cursus Landbouwvrijstelling in de winstsfeer van 8 april 2024 in Vianen. Mis deze unieke kans niet om volledig op de hoogte te zijn van de nieuwste fiscale ontwikkelingen op het gebied van landbouw. Bovendien, als kers op de taart, verdien je waardevolle PE-punten door deel te nemen! Wacht niet langer en schrijf je vandaag nog in!

 PE-cursus Landbouwvrijstelling in de winstsfeer  

 

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten