De Belastingdienst verzoekt belastingplichtigen in de verzoek- en bezwaarschriften en in nadere motiveringen op pro forma-bezwaren over box 3 duidelijk de bezwaargrond(en) te vermelden. Het ministerie heeft hiertoe een niet-limitatieve lijst met bezwaargronden box 3 verstrekt. De lijst komt voort uit het overleg van de belangenorganisaties (de Bond voor Belastingbetalers, de Consumentenbond, Consumentenclaim en de koepelorganisaties SRA, NBA, NOAB, NOB en RB) en het ministerie van Financiën/Belastingdienst over de lopende en komende bezwaarprocedures aangaande box 3. Het ministerie verzoekt om bij nieuwe verzoeken en bezwaren of bij motivering van pro forma-bezwaren gebruik te maken van deze lijst en aan te geven welke grond(en) van toepassing zijn. Op die manier kan de Belastingdienst de verzoeken en bezwaren straks sneller afhandelen, een en ander afhankelijk van de uitkomsten van de lopende procedures bij de Hoge Raad.

Niet-limitatieve lijst bezwaargronden box 3

De niet-limitatieve lijst bevat de volgende bezwaargronden:

 • Forfaitair rendement op onroerend goed
 • Forfaitair rendement op aandelen
 • Forfaitair rendement op cryptovaluta
 • Forfaitair rendement op renteproducten
 • Forfaitair rendement op materialen en goederen (waaronder begrepen (edel)metalen, grondstoffen, etc.)
 • Forfaitair rendement op derdenrekening notaris
 • Forfaitair rendement op contant geld
 • Forfaitair rendement op schuldigerkenning uit vrijgevigheid aan minderjarig kind
 • Forfaitair rendement op bouwdepot
 • Forfaitair rendement op familielening
 • Forfaitair rendement op verpachte gronden
 • Forfaitair rendement op aandeel in vve
 • Forfaitair rendement op niet-gedefiscaliseerde vorderingen die krachtens testament zijn ontstaan
 • Forfaitair rendement op schulden/vorderingen tussen fiscale partners
 • Forfaitair rendement op onverdeelde boedel
 • Verzoek tot herverdeling van de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen
 • Verzoek om (schade)vergoeding vanwege lange behandelduur aangifte
 • Verzoek om uitbetaling vergoeding van rente na vermindering aanslag
 • Verzoek om kostenvergoeding
 • Anders, beschrijf…

Meer informatie over box 3 vind je in ons dossier Box 3.

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten