Met de voorgestelde verhoging van het vennootschapsbelastingtarief en de invoering van het tweeschijventarief voor aanmerkelijkbelanghouders, legt het kabinet de lastenverzwaring voor de koopkrachtreparatie voor een groot deel bij het mkb. Het mkb heeft echter ook te maken met lastenverzwaring als gevolg van de huidige energiecrisis, hogere grondstof- en loonkosten en de naweeën van de coronacrisis. Het Register Belastingadviseurs (RB) roept het kabinet daarom op om de voorgestelde schijfgrenzen en schijftarieven voor aanmerkelijkbelanghouders aan te passen. Hierdoor ontstaat een meer rechtsvormneutrale belastingdruk in vergelijking met IB-ondernemers.

De belastingplannen raken echter ook de IB-ondernemers door de afschaffing van de middelingsregeling, de versnelde afbouw van de zelfstandigenaftrek en de fiscale oudedagsreserve (FOR). Met betrekking tot het afschaffen van de oudedagsreserve pleit het RB voor een einddatum met de mogelijkheid van een vrijwillige afbouw in bijvoorbeeld tien jaar, eventueel met een gedeeltelijke vrijstelling.

Ook stelt het RB voor om de algemene heffingskorting weer inkomensonafhankelijk te maken. Dit maakt de belastingheffing minder complex en doet recht aan het uitgangspunt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Nu liggen de zwaarste lasten bij de middeninkomens. Daarnaast maakt een inkomensonafhankelijke algemene heffingskorting het lonender om meer te werken.

Verder voorziet het RB dat de perikelen inzake box 3 nog lang niet voorbij zijn. Eind vorig jaar oordeelde de Hoge Raad in zijn kerstarrest dat het inkomen uit box 3 niet gebaseerd moet worden op basis van de forfaitaire rendementen, maar op de werkelijk gerealiseerde rendementen. Het ontbreken van rechtsherstel voor niet-bezwaarmakers en de forfaitaire benadering in de reparatiewetgeving, zal naar verwachting van het RB – nog tot minimaal 2026 – leiden tot een grote stroom van bezwaarschriften bij de Belastingdienst.

Dit zijn enkele highlights genomen uit een veel uitgebreidere reactie. Vind het volledige commentaar in de reactie van het RB op de volgende wetsvoorstellen:

  • Belastingplan 2023;
  • Rechtsherstel box 3 en Overbruggingswet box 3;
  • Wet delegatiebepaling geen invorderingsrente in specifieke gevallen.

Recente nieuwsberichten