Het Register Belastingadviseurs (RB) is op vrijdag 12 april 2024 aanwezig geweest bij een stakeholdersbijeenkomst van het Ministerie van Financiën. Deze bijeenkomst was een vervolg op de Internetconsultatie Btw-herziening diensten aan onroerende zaken waar het RB ook een reactie op gegeven heeft.

Namens het RB waren aanwezig mr. Dick Roemeling RB, medewerker Bureau Vaktechniek en mr. Henk Jan Steller RB, btw specialist.

Tijdens dit overleg heeft het Ministerie van Financiën een toelichting gegeven op de ter consultatie ingediende wijzigingen in de artikelen 13 en 13a Uitvoeringsbeschikking Omzetbelasting 1968.

Aanleiding voor de voorgestelde wijzigingen is de wens van het Ministerie om te komen tot een beëindiging van de thans in de praktijk toegepaste short stay structuren. Tijdens de bijeenkomst heeft het Ministerie aangegeven, dat bestrijding van deze structuren in de praktijk moeilijk is en dat de keuze daarom is om te komen met een herziening op kostbare diensten op onroerende zaken. Kostbare diensten zijn diensten aan onroerende zaken zoals het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van een onroerende zaak of delen ervan, inclusief materialen, installaties, machines en werktuigen die opgaan in de dienst of, na installatie of montage, als onroerend kwalificeren, en waarbij de vergoeding voor deze diensten ten minste € 30.000 bedraagt. De beoogde datum van het inwerking treden van de nieuwe voorstellen is 1 januari 2026.

Tijdens het overleg en in de internetconsultatie hebben het RB en andere belangenorganisaties aangegeven, dat de voorstellen tot een aanzienlijke administratieve lastenverzwaring voor het Midden- en Kleinbedrijf zullen leiden. Verder gaat de reikwijdte hiervan veel verder dan alleen de bestrijding van short stay structuren. In diverse praktijksituaties is verder onduidelijk hoe de voorstellen uitwerken.

Het Ministerie heeft aangegeven dat ze in de Memorie van Toelichting zullen ingaan op de gestelde vragen en de geuite kritiek op de voorstellen.

Wil je meer weten over waar je op moet letten bij het opstellen van de aangifte omzetbelasting, volg dan de fysieke cursus Aandachtspunten bij de Btw-aangifte. De eerste mogelijkheid daartoe is op dinsdag 23 april a.s. in Akersloot. Mis deze unieke kans niet om volledig op de hoogte te zijn van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van Btw en de aandachtspunten bij de Btw aangifte. Bovendien, als kers op de taart, verdien je waardevolle PE-punten door deel te nemen! Wacht niet langer en schrijf je vandaag nog in!

 Aandachtspunten bij de Btw-aangifte 

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten