Gisteren hebben we je geïnformeerd dat indiening van een verzoek om ambtshalve vermindering voor niet-bezwaarmakers voor het kalenderjaar 2017 verstandig is. Dat bericht was ingegeven door de onduidelijkheid die resteerde na een overleg op 16 november jl. met de koepelorganisaties en het ministerie van Financiën over de wijze en de termijn waarop duidelijkheid zou worden gegeven over rechtsherstel voor niet-bezwaarmakers.

Toch geen verzoek om ambtshalve vermindering nodig
Naar aanleiding van ons nieuwsbericht van gisteren is er vanmiddag (17 november) individueel overleg geweest tussen het ministerie van Financiën en het RB. Hierop heeft het ministerie op ons verzoek schriftelijk bevestigd dat geen verzoek om ambtshalve vermindering nodig is voor niet-bezwaarmakers. Mocht uit de procedure ‘massaal bezwaar plus’ volgen dat toch rechtsherstel geboden moet worden aan niet-bezwaarmakers, dan zal aan alle niet-bezwaarmakers voor de jaren 2017-2020 rechtsherstel zal worden geboden op dezelfde wijze als het rechtsherstel voor bezwaarmakers.

Meer duidelijkheid komt er volgens het ministerie uiterlijk 25 november a.s.. Dan heeft het ministerie schriftelijk gereageerd op de gezamenlijke brief van de koepelorganisaties van dinsdag jl.. Ook tijdens de behandeling in de Eerste Kamer zal een en ander verduidelijkt worden. We houden je op de hoogte over de ontwikkelingen.

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten