Het demissionaire kabinet heeft in een brief van 29 juni 2021 aan de Tweede Kamer aangegeven dat zij de aangenomen motie van de Tweede Kamer gaat uitvoeren. Dit betekent dat ondernemers in plaats van 1 juli 2021 nu tot 1 oktober 2021 de tijd hebben om uitstel van betaling aan te vragen. Alle data in het aangepaste besluit noodmaatregelen coronacrisis zijn met drie maanden verlengd, behalve de datum van 31 maart 2021 van de tweede bullet uit onderdeel 3.5. Dit heeft tot gevolg dat wanneer een ondernemer na 31 maart 2021 uitstel van betaling voor drie maanden aanvraagt ook een aanvullend verzoek voor de betalingsregeling moet worden ingediend. Door dit aanvullend verzoek krijgt de ondernemer toegang om vanaf 1 oktober 2022 de opgebouwde belastingschulden in 60 maanden terug te betalen. Hierbij moet de ondernemer voldoen aan de voorwaarden die ook gelden voor het verlengen van het bijzonder uitstel (goedkeuring 2 van onderdeel 3.1).

Een aandachtspunt is dat Ministerie van Financiën verzuimd heeft om voorbeeld 2 van onderdeel 3.5 volledig aan te passen. De volgende zin is namelijk niet correct: “Dit geldt ook voor de naheffingsaanslagen omzetbelasting over de maanden februari 2020 tot en met mei 2021.” In plaats van mei 2021 had daar augustus 2021 moet staan. Vanaf 1 oktober 2021 moet de ondernemer weer voldoen aan zijn betalingsverplichtingen. Dit betekent dat de aangiften OB/LH september 2021 en/of de 10e vierwekenperiode en de aangiften OB 3e kwartaal weer tijdig (uiterlijk 31 oktober 2021) moeten worden betaald.

Heeft de ondernemer eerder dit jaar al verlenging van het uitstel van betaling van de Belastingdienst gekregen dan wordt het verlengde uitstel automatisch verlengd tot 1 oktober 2021. Ondernemers die al eerder een aanvraag voor drie maanden uitstel van betaling hebben ingediend, kunnen alsnog om verlenging van het uitstel van betaling tot 1 oktober 2021 vragen. Hierbij moet de ondernemer voldoen aan de voorwaarden zoals opgenomen in goedkeuring 2 van onderdeel 3.1 van besluit noodmaatregelen coronacrisis.

Wil je het aangepaste besluit noodmaatregelen coronacrisis bekijken? Klik hier!

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten