De verkiezingen zijn voorbij; de VVD is de grootste, links heeft een klap gehad en er komen voor het eerst sinds het einde van de 1e wereldoorlog 17 verschillende partijen in de tweede kamer.

Geen enkel middel is zo populair om je gedachtengoed vorm te geven, en het gedrag van de samenleving te corrigeren als belastingheffing. Denk bijvoorbeeld alleen al aan de auto van de zaak. Rijders van zuinige auto’s kregen fiscaal voordeel. Echter het succes was te groot (lees: er kwam te weinig belasting binnen en iedereen reed in een hybride die in de praktijk niet zuinig was) waardoor de lijn voor fiscaal voordeel steeds verder opschoof. De regeling ging (gedeeltelijk) onder aan zijn eigen succes. In een gefragmenteerd politiek landschap ben ik erg nieuwsgierig naar het nieuw te openen fiscale rariteitenkabinet om het zo maar te noemen.

Gezien het feit dat een kabinet waarschijnlijk uit 4 of 5 partijen zal gaan bestaan is het te verwachten dat iedereen wat voor de achterban wil regelen. Aanpassingen van het toeslagenstelsel, diverse vormen van heffingskortingen (al dan niet verzilverbaar), belasting op vlees, suiker of op co2. De mogelijkheden zijn eindeloos. Leuk om het gedrag op de korte termijn te beïnvloeden, maar het past wellicht niet in de visie om goede en stabiele wetgeving te creëren (wat de rechtszekerheid ten goede komt).

Dit soort maatregelen worden vaak snel bedacht en ingevoerd, waarbij de mankementen pas later naar voren komen. Recent voorbeeld is de startersvrijstelling voor de overdrachtsbelasting. Het eerste kwartaal van 2021 kent de koopsom voor de woning geen grens waardoor een woning van 1 miljoen ook onder de startersvrijstelling zonder overdrachtsbelasting kan worden overgedragen. Het valt te betwijfelen of dit de bedoeling was toen de starter extra hulp moest krijgen op de woningmarkt.

Wij van Jong RB hopen dan ook dat dit toekomstig kabinet ons advies overneemt om nieuwe wetgeving te toetsen aan de criteria van de vier E’s: Eerlijk, Efficiënt, Effectief en Eenvoudig. Misschien geen goede slogan voor de verkiezingsstrijd maar het voorkomt veel problemen en correcties naderhand.

drs. Daniël van Meijgaarden RB
Voorzitter RB Jongerencommissie