Peter Jacobs senior richtte ruim 35 jaar geleden Jacobs Cuijk Wonen – Slapen op. Met succes, want het bedrijf is zelfs in de crisis sterk gegroeid. Nu is het tijd voor vader om het rustiger aan te doen. Zoon Peter Jacobs junior neemt de vof – waarvan hij al vijftien jaar vennoot is – over. Register Belastingadviseur Erik Verkuijlen van Duijd fiscalisten stelde een advies op maat op.
De bedrijfsoverdracht voor de hele familie eerlijk organiseren, de continuïteit van het bedrijf waarborgen én een goed pensioen voor senior. Dat waren de uitgangspunten van vader en zoon bij de start van de bedrijfsoverdracht. Peter junior: “Ik heb nog een broer en een zus die wel bij het bedrijf betrokken zijn, maar er niet officieel werken. Pa wil hen natuurlijk niet tekortdoen.” Toen de accountant van de plannen hoorde, adviseerde hij een RB in te schakelen. Peter junior handelde direct. “Om de juiste keuzes te kunnen maken, moesten we ons goed laten informeren.”

“Om de juiste keuzes te kunnen maken, moet je je goed laten informeren.”
Peter Jacobs junior, eigenaar van Jacobs Cuijk Wonen – Slapen

Waarde bepalen
RB Erik Verkuijlen liet eerst een taxateur de waarde van de onderneming en het pand bepalen. Erik: “Daardoor wisten we wat vader zou overdragen. Vervolgens hebben we besproken of alles vergoed moest worden, of dat hij ook een deel aan zijn zoon wilde schenken. We kozen – ondanks de fiscale voordelen rondom schenken – voor de eerste optie, omdat de koopsom het pensioen van Peter senior is.”

Faciliteiten aan elkaar knopen
Jacobs Cuijk Wonen – Slapen was tot aan de overdracht een vof, met senior en junior als vennoten. Vader heeft zijn aandeel geruisloos overgedragen aan zijn zoon, zodat er op dat moment geen belasting werd geheven. Omdat Peter jr. de aansprakelijkheid van zo’n groot bedrijf niet persoonlijk wilde dragen, besloot hij de onderneming onder te brengen in een bv. Erik: “Om deze stappen zonder veel heffingen te organiseren, heb ik meerdere wettelijke faciliteiten aan elkaar geknoopt. Ik had namelijk te maken met de regelgeving rond de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting en de overdrachtsbelasting, want ook het pand was eigendom van de vof.”
Drietrapsholding
Met het oog op resultaat- en risicospreiding en eventuele verkoop in de toekomst heeft Erik de bv voor Peter junior. uiteindelijk ondergebracht in een holding met een drietrapsstructuur. Een mogelijkheid waar de zoon het bestaan niet van wist. Erik: “Peter junior zei laatst tegen me dat hun casus niet zo ingewikkeld was. Ik moest er hard om lachen en vatte het op als een groot compliment.” Peter junior: “Dat ik het zo heb ervaren komt doordat Erik zo laagdrempelig te werk gaat. Hij luistert naar onze verhalen en komt terug met een mooi advies. Als we iets niet begrijpen legt hij het met alle geduld nogmaals uit. Zonder mij met alle inhoudelijke details te vermoeien. Wat wil ik als ondernemer nog meer?!”
Peter Jacobs junior

Peter Jacobs junior, eigenaar Jacobs Cuijk Wonen – Slapen

Peter Jacobs senior richtte ruim 35 geleden het familiebedrijf op. Peter Jacobs junior werkt al van kinds af aan in de zaak van zijn vader. Voor vader is het tijd om het rustiger aan te doen. Peter Jacobs junior neemt de vof – waarvan hij al vijftien jaar vennoot is – over.

Erik Verkuijlen, RB bij Duijd Fiscalisten

Erik Verkuijlen werkt sinds maart 2018 als Register Belastingadviseur bij Duijd Fiscalisten. Daarvoor werkte hij een kleine tien jaar bij een groot accountantskantoor. Voor Jacobs Cuijk Wonen – Slapen stelde Erik een advies op maat op voor de bedrijfsoverdracht van vader op zoon.
Erik Verkuijlen