Ondernemers met een bv moeten ieder jaar weer een vpb-aangifte indienen. Die aangifte maakt de Belastingdienst duidelijk hoe de ondernemer de voor de bv geldende fiscale regels heeft toegepast. Het opstellen van de vpb-aangifte biedt jou als adviseur alle gelegenheid om na te gaan of jouw klant de fiscale regelingen (nog steeds) optimaal benut. Is dat niet het geval, wat voor advies kun je dan geven om dit te veranderen?
Deze cursus geeft je aan de hand van praktijkvoorbeelden inzicht in de verschillende opties. Heb je al vragen vanuit jouw eigen praktijk? Neem ze mee naar deze interactieve cursus.
De cursus omvat niet het opstellen van een aangifte via een digitaal aangiftepakket.

Wat ga je leren in de cursus Aangifte vennootschapsbelasting 2021?

Actuele ontwikkelingen met betrekking tot de vennootschapsbelasting;
Tarief en tariefopstapje;
Verrekening van verliezen;
Kapitaalstortingen en onttrekkingen; kosten en winst;
Afschrijvingen en (af)waarderingen, voorzieningen en reserves;
Kosten- en renteaftrekbeperkingen;
Invloed van reorganisaties op de aangifte vpb;
Aangifte van een fiscale eenheid.

Leerdoelen en leerresultaten

Jouw kennis van de fiscale spelregels voor bvs is uitgebreid en up-to-date;
Je bent op de hoogte van de belangrijkste fiscale wijzingen in 2022 en de gevolgen daarvan voor je klant;
Je kunt adequaat adviseren over een fiscaal optimale toepassing van de regels uit de Wet op de vennootschapsbelasting.

Rooster

Maak een selectie

Evenement informatie

Er zijn momenteel geen momenten gepland. Kijk op een later moment nog eens.

Docenten

Vragen over deze cursus?