Afgezonderde particuliere vermogens (APV’s) komen meer voor dan je denkt; bij natuurlijke personen, bij vennootschappen, in de inkomstenbelasting en in de schenk- en erfbelasting. Denk bijvoorbeeld aan familiestichtingen, gezamenlijke vermogenspotjes, buitenlandse stichtingen en trusts. Dit kunnen allemaal APV’s zijn. Is jouw klant bij een APV betrokken? Zo ja, dan kunnen er fiscale gevolgen zijn en is het belangrijk die gevolgen goed te onderkennen.
Tijdens deze cursus wordt aan de hand van schema’s, praktijkvoorbeelden en rechtspraak alle problematiek rond APV’s uitgelegd. Daarnaast komen Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) en sociaal belang behartigende instellingen (SBBI’s) ook aan bod.

Wat ga je leren in de cursus Afgescheiden particulier vermogen?

Wat is wel en geen APV?
– Met welke belastingen hebben we te maken?
– Wat zijn de gevolgen voor de IB, VpB, schenk- en erfbelasting en invordering?
– Bewijslast
– Grensoverschrijdende situaties
– Actualiteiten en rechtspraak.

Leerdoelen en leerresultaten

  • Je weet meer dan alleen de hoofdlijnen van APVs;
  • Je kunt de fiscale gevolgen van betrokkenheid bij een APV bepalen;
  • Je kunt aandachtspunten en risicos signaleren en de klant adviesvragen stellen;
  • Je bent op de hoogte van alle actualiteiten.

Rooster

Maak een selectie

Evenement informatie

Er zijn momenteel geen momenten gepland. Kijk op een later moment nog eens.

Docenten

Vragen over deze cursus?