Selecteer datum

Bij overlijden kunnen er schulden ontstaan van de langstlevende aan de erfgenamen, bekend als overbedelingsschulden. Deze schulden kunnen al dan niet rentedragend zijn en de hoogte van de rente en de wijze van oprenting heeft invloed op de verschuldigde erfbelasting bij het eerste en tweede overlijden. Een goede keuze is daarom van groot belang.
Dat het in de praktijk ook weleens fout gaat blijkt uit Rechtbank Den Haag 8 maart 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:2844. Het is noodzakelijk om kennis te hebben van dit onderwerp om advies te kunnen geven over de afwikkeling van de nalatenschap en het correct invulen van de aangifte erfbelasting.
Testamenten bevatten steeds vaker een afvul- of opvullegaat, in combinatie met de renteclausule zijn dit belangrijke instrumenten in het kader van estate planning.

Wat ga je leren in de cursus Afvullegaat en/of rentebepalingen in het testament?

In het webinar zal onder andere worden ingegaan op de volgende vragen:

  • Wat zijn valkuilen en aandachtspunten met betrekking tot rentebepalingen?
  • Hoe bepaal je (fiscaal) de beste keuze met betrekking tot de hoogte van de rente?
  • Wat zijn de voor- en nadelen met betrekking tot het afvullegaat?
  • Wat zijn de juridische aandachtspunten met betrekking tot de rente en het opvul- en afvullegaat?

Leerdoelen en leerresultaten

  • Je bent in staat om de valkuilen en aandachtspunten te herkennen die zich voordoen bij rentebepalingen in de context van nalatenschappen;
  • Je kunt de voor- en nadelen van het afvullegaat analyseren en begrijpen.

Maak een selectie

Evenement informatie

(Start)datum

  • Locatie
  • -Maximaal aantal deelnemers
  • -Beschikbare plaatsen
  • Maaltijd

Docenten

Vragen over deze cursus?