Selecteer datum

Door het RB wordt ten behoeve van haar leden voorzien in een groot aantal juridische modellen. In de praktijk blijkt echter dat het gebruik, ondanks de toelichting, soms lastig is. Dit komt enerzijds door de vele opties die de modellen hebben maar vooral ook omdat elke situatie weer anders is.
Mr. Maarten-Joost Swenker was betrokken bij het opstellen van de modellen en geeft nu ook uitleg over het gebruik van deze modellen in de praktijk.
Een veel gebruikt model betreft de aandeelhoudersovereenkomst.
In dit eerste webinar (voorheen ‘Modellen uit de juridische modellenbank’ geheten) wordt uitleg gegeven over de aandeelhoudersovereenkomst. Hierin wordt het volgende behandeld: ONDERWERPEN

Bekijk ook de andere cursussen van Maarten-Joost Swenker:
Deel 2 – Combinatie geldlening en rekening courant i.c.m. hoofdelijke aansprakelijkheid, intern regres

Deel 3 – Managementovereenkomst i.c.m. besluitvorming AV en bestuur i.c.m. notulen en vertegenwoordiging

Wat ga je leren in de cursus De aandeelhoudersovereenkomst?

  • Afbakening tussen de (werking van de) statuten en de aandeelhoudersovereenkomst
  • Wie zijn partij bij een aandeelhoudersovereen-komst
  • Hoe kan de zeggenschap geregeld worden en hoe om te gaan met impasses in de besluit-vorming
  • Wat zijn de mogelijkheden om een aandeelhouder te dwingen zijn aandelen aan te bieden of mee te verkopen
  • Welke regelingen zijn denkbaar ten aanzien van bevoegdheden van het bestuur?

Leerdoelen en leerresultaten

Je weet op welke wijze de model overeenkomst wordt gebruikt en je weet welke opties of onderdelen besproken moeten worden.

Maak een selectie

Evenement informatie

(Start)datum

  • Locatie
  • -Maximaal aantal deelnemers
  • -Beschikbare plaatsen
  • Maaltijd

Docenten

Vragen over deze cursus?