In de aangifte inkomstenbelasting 2023 kan een dga voor het eerst worden geconfronteerd met aanmerkelijkbelangwinst voor de bovenmatige schulden die hij op 31 december 2023 aan zijn bv heeft. In deze cursus leer je hoe je de excessieflenenregeling dient toe te passen, en waar mogelijk hoe je een fictief regulier voordeel kunt voorkomen.

Wat ga je leren in de cursus Excessief lenen bij de eigen BV?

 • Voor wie de excessieflenenregeling geldt;
 • Welke schulden en verplichtingen in aanmerking worden genomen;
 • Hoe schulden aan familieleden van de dga worden behandeld;
 • Op welke wijze leningen ten behoeve van andere ondernemingsactiviteiten worden behandeld en wat daarbij de invloed is van de gekozen rechtsvorm;
 • De toepassing van de drempel van € 700.000;
 • Hoe schulden in de aangiften worden verantwoord als zij als fictief regulier voordeel in aanmerking zijn genomen;
 • Hoe de regeling uitwerkt als schulden worden afgelost;
 • Wat de verhouding van de regeling is tot een verkapte dividenduitkering;
 • Wat de gevolgen zijn als de belastingplichtige zijn aanmerkelijk belang vervreemdt, hij overlijdt, immigreert of emigreert;
 • Hoe de regeling uitwerkt bij een personenvennootschap met de eigen bv.

Leerdoelen en leerresultaten

 • Je beschikt over voldoende kennis om jouw klanten te adviseren over (het voorkomen van) de excessieflenenregeling.

Rooster

Maak een selectie

Evenement informatie

Er zijn momenteel geen momenten gepland. Kijk op een later moment nog eens.

Docenten

Vragen over deze cursus?

Ina van Driel

Ina van Driel