Selecteer datum

De vastgoedmarkt is volop in beweging. Nieuwe, fiscale en niet-fiscale maatregelen zorgen ervoor dat eigenaren van vastgoed (beleggers en eigengebruikers) zich opnieuw oriënteren op de mogelijkheden van het opnieuw positioneren en transformeren van hun vastgoed.
Transformatie neemt in de praktijk verschillende vormen aan; van ‘stevig ingrijpen’ tot het integraal omkatten van een gebouw naar een andere functie (bijvoorbeeld van kantoor of fabrieksgebouw naar woningen). Strenge regelgeving zorgt ervoor dat eigenaren hun gebouwen moeten verduurzamen. Dat brengt hoge kosten met zich mee en de vraag hoe deze kosten fiscaal verwerkt moeten worden.
Tijdens deze cursus leer je aan de hand van actuele praktijkvoorbeelden de relevante fiscale aandachtspunten te onderkennen en welke fiscale oplossingen daarbij horen. We behandelen de inkomstenbelasting- en vennootschapsbelastingaspecten van particulieren en ondernemers.

Wat ga je leren in de cursus (Her)ontwikkelen, transformeren en verduurzamen van vastgoed?

 • Vijf centrale praktijkscenario’s & negen standaardsituaties;
 • Verduurzamen: de fiscale praktijk, fiscale verwerking van uitgaven;
 • Uitdagingen: herkwalificatie & herinvesteringsreserve (HIR), bedrijfsmiddel <=> voorraad.
 • Activeren of aftrek: criteria voor besluitvorming;
 • Afwaarderen: mogen of moeten;
 • Afschrijven: hoger afschrijven.

Leerdoelen en leerresultaten

 • Je bent in staat ondernemers en particuliere klanten adequaat te adviseren over transformeren en (her)ontwikkeling;
 • Je kunt ondernemers en particuliere klanten goed adviseren over de fiscale gevolgen van het verduurzamen van vastgoed;
 • Je bent zeer alert op de gevolgen voor de herinvesteringsreserve;
 • Je weet wanneer en hoe je de afschrijving kunt verhogen;
 • Je weet wanneer en hoe je mag of moet afwaarderen.

Rooster

Maak een selectie

Evenement informatie

(Start)datum

 • Locatie
 • -Maximaal aantal deelnemers
 • -Beschikbare plaatsen
 • Maaltijd

Docenten

Vragen over deze cursus?