Selecteer datum

Soms is één bv voldoende (bijvoorbeeld een zzp-bv met name gebaseerd op persoonlijke goodwill). Meestal is het echter wenselijk om een wat meer uitgebreide bv-structuur te creëren. Bijvoorbeeld ter afscherming van risico’s of om een fiscaal vriendelijker bedrijfsoverdracht of –opvolging mogelijk te maken. Zo’n uitgebreidere structuur kan bestaan uit een holding, een vastgoed-bv, een materieel-bv en één of meerdere werkmaatschappijen.

In deze cursus komen de fiscale wegen aan bod die men kan bewandelen om te komen van één bv tot een structuur die bestaat uit meerdere bv’s. Hierdoor wordt de vennootschapsstructuur fiscaal en/of juridisch geoptimaliseerd. De cursus heeft vooral een praktische insteek en geeft je vooral veel praktische tips en trucs om te herstructureren. Ook ontvang je een aantal handige tools, zoals modelakten, notities en spreadsheets.

Wat ga je leren in de cursus Herstructurering breed inclusief rekentechniek?

 • Vennootschapsstructuren;
 • De ideale vennootschapsstructuur;
 • Diverse migratietrajecten naar betere bedrijfsstructuren;
 • Aandacht voor de ab-heffing, vennootschapsbelasting, overdrachtsbelasting en schenk- en erfbelasting;
 • Een concreet voorbeeld van een herstructureringstraject aan de hand van een spreadsheet, waarbij een structuur van één bv (met vastgoed) wordt omgebouwd naar een drietrapsraket (personal holding, vastgoed-bv en werkmaatschappij).

Leerdoelen en leerresultaten

 • Je bent bekend met het fiscale instrumentarium bij herstructureringen (aandelenfusie, bedrijfsfusie, uitzakken binnen een fiscale eenheid en juridische splitsing) en weet hoe je deze instrumenten in de praktijk toepast;
 • Je kunt je klant bij herstructurering adviseren over de meest geschikte herstructureringsinstrumenten.

Rooster

Maak een selectie

Evenement informatie

(Start)datum

 • Locatie
 • -Maximaal aantal deelnemers
 • -Beschikbare plaatsen
 • Maaltijd

Docenten

Vragen over deze cursus?