Selecteer datum

Door het RB wordt ten behoeve van haar leden voorzien in een groot aantal juridische modellen. In de praktijk blijkt echter dat het gebruik, ondanks de toelichting, soms lastig is. Dit komt enerzijds door de vele opties die de modellen hebben maar vooral ook omdat elke situatie weer anders is.
Mr. Maarten-Joost Swenker was betrokken bij het opstellen van de modellen en geeft nu ook uitleg over het gebruik van deze modellen in de praktijk.

Wat ga je leren in de cursus Managementovereenkomst icm besluitvorming AV en bestuur?

Twee veel gebruikte modellen betreffen de akte van geldlening en de geldlening in rekening courant. In dit derde webinar wordt uitleg gegeven waarin wordt behandeld:
hoe komen bestuursbesluiten en aandeelhoudersbesluiten tot stand?
hoe werkt de tegengesteld belangregeling?
wat is vertegenwoordigingsbevoegdheid?
wat regelt een managementovereenkomst,
hoe om te gaan met een taakverdeling binnen het bestuur.

Leerdoelen en leerresultaten

De insteek van dit webinar is om op basis van praktijkvoorbeelden uitleg te geven over de diverse bepalingen en wat de consequentie is van het opnemen van bepaalde artikelen.

Maak een selectie

Evenement informatie

(Start)datum

  • Locatie
  • -Maximaal aantal deelnemers
  • -Beschikbare plaatsen
  • Maaltijd

Docenten

Vragen over deze cursus?