De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning is per 1 januari 2023 beperkt. Wat zijn nu nog de (on)mogelijkheden om (klein) kinderen te ondersteunen bij verkrijgen van een eigen woning? In deze cursus krijg je een beeld van de fiscale (on)mogelijkheden en de juridische aandachtspunten. Er zal aandacht worden besteed aan de schenk, erf- en inkomstenbelasting.

Wat ga je leren in de cursus (On)mogelijkheden met betrekking tot de schenking van en voor de eigen woning?

  • Welke schenkingsvrijstelling resteert nog met betrekking tot de eigen woning?
  • Schenken van een woning versus verkoop en kwijtschelding;
  • Gevolgen/effecten in de inkomstenbelasting van de gebruikte schenkingsvrijstelling;
  • Begrip eigenwoningschuld sinds 2013;
  • Aandachtspunten bij lenen binnen de familie;
  • Effecten in de erfbelasting: enige civielrechtelijke aandachtspunten, waaronder vergoedingsrechten.

Leerdoelen en leerresultaten

  • Je kunt fiscale risicos bij de eigen woning signaleren qua renteaftrek en keuzes met schenkingsclausules optimaliseren;
  • Je kunt voor deze risicos oplossingen aandragen.

Rooster

Maak een selectie

Evenement informatie

Er zijn momenteel geen momenten gepland. Kijk op een later moment nog eens.

Docenten

Vragen over deze cursus?