De achterliggende jaren zijn er veel wijzigingen geweest in de fiscale wetgeving met betrekking tot internationaal opererende bedrijven. De liquidatieverliesregeling en het at arm’s lenghtbeginsel zijn aangescherpt. Er zijn bepalingen ingevoerd om hybride mismatches tegen te gaan. Er gelden nieuwe bronheffingen op dividend-, rente- en royaltybetalingen. Vanaf 1 januari 2024 geldt de Wet Minimumbelasting 2024.
Ook de fiscale rechter heeft zich niet onbetuigd gelaten. Er is op belangrijke jurisprudentie gewezen, onder meer over de regeling inzake buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting en over de renteaftrekbeperkingen.
Na het volgen van deze cursus ben je op de hoogte van de huidige stand van zaken en leer je herkennen welke punten in jouw praktijk van belang zijn.

Wat ga je leren in de cursus Ontwikkelingen internationaal belastingrecht – Masterclass – NIEUW?

 • Deelnemingsvrijstelling en liquidatieverliesregeling;
 • Fiscale aspecten van groepsfinancieringen;
 • Buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting;
 • Wet Minimumbelasting 2024;
 • Documentatieverplichting hybride mismatches.

Leerdoelen en leerresultaten

 • Je bent op de hoogte van de relevante fiscale wetgeving en jurisprudentie inzake internationaal opererende ondernemingen;
 • Je kunt de relevante fiscale wetgeving en jurisprudentie toepassen in de praktijk.

Rooster

Maak een selectie

Evenement informatie

(Start)datum

 • Locatie
 • -Maximaal aantal deelnemers
 • -Beschikbare plaatsen
 • Maaltijd

Docenten

Vragen over deze cursus?