De Belastingdienst zal de komende tijd vol inzetten op Horizontaal Toezicht en heeft dit onderdeel dan ook doorontwikkeld. Dit geeft een nieuwe invulling aan monitoring. Wat zijn de gevolgen voor met name de grotere klanten? En is het ook interessant voor middelgrote bedrijven? Hier nemen we een toenemende interesse voor Tax Monitoring waar. De Belastingdienst ziet een hoofdrol weggelegd voor de steekproefmethodiek. Om de doelstellingen van jouw klant en de Belastingdienst te verenigen zien wij meer in een combinatie van data-analyse en steekproeven.
Tijdens deze cursus leggen wij je uit wat het risico is van het onverkort uitvoeren van een onderzoek op basis van de controleaanpak Belastingdienst (CAB). Wij beschrijven hoe je met gebruik van data-analyse en een steekproef inzicht krijgt in de fiscale beheersing, risico’s en kansen bij jouw klant. Daarnaast gaan we nader in op de verschillen in de aanpak inzake de opzet, uitvoering en evaluatie van de steekproef.

De behaalde PE-punten gelden voor de PE-verplichting 2022 op het thema tax technology.

Wat ga je leren in de cursus Tax Monitoring met steekproeven en data-analyse?

  • De relatie tussen Tax Control Framework en data-analyse;
  • De relatie tussen Data-analyse en steekproeven;
  • Het risico van de controleaanpak Belastingdienst;
  • Het verschil in aanpak met Tax Monitoring;
  • Het vertalen van uitkomsten naar fiscale risicos en advieskansen.

Leerdoelen en leerresultaten

  • Je ziet hoe je met een Tax Monitoringsonderzoek fiscale zekerheid kunt bieden.
  • Je ziet de relatie tussen data-analyse en steekproeven in de controleaanpak.
  • Je kunt risicogericht een steekproefonderzoek opzetten en evalueren.
  • Je kunt de resultaten van het Tax Monitoringsonderzoek vertalen in fiscale risicos én advieskansen.

Rooster

Maak een selectie

Evenement informatie

Er zijn momenteel geen momenten gepland. Kijk op een later moment nog eens.

Docenten

Vragen over deze cursus?