Het UWV heeft aangekondigd dat het aanvraagloket voor de NOW-4 (zesde tranche) regeling vanaf 26 juli 2021 is geopend. Deze regeling is nog niet gepubliceerd in de Staatscourant. Volgens de website van het UWV ziet de regeling er als volgt uit:

  • De werkgever kan een tegemoetkoming aanvragen als hij over drie aaneengesloten maanden gemiddeld een omzetverlies van minimaal 20% heeft vergeleken met 2019.
  • Voor de berekening van de tegemoetkoming geldt een maximum van 80% omzetverlies. Wanneer de werkgever meer dan 80% omzetverlies heeft, kan  in de aanvraag maximaal 80% omzetverlies ingevuld worden.
  • Heeft de werkgever een tegemoetkoming ontvangen voor NOW-3.3 (vijfde tranche)? Dan moeten de gekozen drie omzetmaanden voor de berekening van het omzetverlies van de NOW-4 (zesde tranche) aansluiten op de gekozen drie omzetmaanden van NOW-3.3 (vijfde tranche).
  • De tegemoetkoming is gebaseerd op de loonsom in februari 2021.
  • Die loonsom wordt verhoogd met 40% (om extra kosten te compenseren) en vermenigvuldigd met het percentage verwacht omzetverlies.
  • De tegemoetkoming is 85% van dat bedrag.
  • De werkelijke loonsom over de maanden juli tot en met september 2021 mag met maximaal 10% dalen ten opzichte van drie keer de loonsom in februari 2021 zonder dat dit gevolgen heeft voor de definitieve tegemoetkoming.
  • Als de werkgever een werknemer ontslaat, of zijn contract loopt af, dan heeft de werkgever een inspanningsplicht om zijn werknemer te begeleiden naar ander werk.
  • Als de werkgever een aanvraag doet voor bedrijfseconomisch ontslag in de periode waarin de werkgever NOW-4 (zesde tranche) ontvangt, heeft de werkgever ook de plicht dit in deze periode te melden via UWV Telefoon NOW. Doet de werkgever dit niet, dan wordt de definitieve tegemoetkoming NOW-4 (zesde tranche) van de werkgever met 5% verlaagd.

Om jullie te ondersteunen zullen wij net als bij NOW-1, NOW-2 en NOW-3 een notitie schrijven over de NOW-4 (zesde tranche) regeling, zodra de regeling is gepubliceerd in de Staatscourant. Ons streven is om deze notitie begin augustus te publiceren.

Meer informatie over de NOW-4 (zesde tranche) regeling vind je op de website van het UWV.

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten