De staatssecretaris van Financiën heeft op 27 januari 2023 de Tweede kamergeïnformeerd dat de aanwijzing ‘massaal bezwaar plus’ voor de belastingjaren 2017 tot en met 2020 voor niet-bezwaarmakers in de Staatscourant zal worden geplaatst. Inmiddels is dat gebeurd.

Het ministerie van Financiën, de Bond voor Belastingbetalers, de koepelorganisaties (NBA, NOAB, NOB, RB en SRA) en de Consumentenbond zijn met elkaar in overleg om een aantal zaken te selecteren voor de massaal bezwaarprocedures. Na het doorlopen van de bezwaarprocedures zullen we deze zaken zo snel mogelijk bij de bijvoegde rechtbanken voorleggen. Wanneer deze massaal bezwaar plus procedures een positieve uitkomst hebben voor de niet-bezwaarmaker, dan geldt deze positieve uitspraak voor alle niet-bezwaarmakers voor de belastingjaren 2017 tot en met 2020. De Belastingdienst zal dan uit eigen beweging de aanslagen 2017 tot en met 2020 verminderen, overeenkomstig met het rechtsherstel. De niet-bezwaarmakers komen daarmee in dezelfde positie als de oorspronkelijke massaal bezwaarmakers. Dit betekent dat niet-bezwaarmakers door middel van een verzoek de ambtshalve vermindering en bezwaar- en beroepsfase ter discussie kunnen stellen, wanneer zij niet tevreden zijn met de vermindering op basis van het rechtsherstel.

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten