Op het Forum Fiscaal Dienstverleners verschijnen regelmatig artikelen met praktijkcasussen over ongebruikelijke transacties. Het RB licht er eentje voor je uit: Ongebruikelijke transacties: klanten betalen ‘anoniem’.

‘De garage voert reparatiewerkzaamheden uit aan auto’s in het hogere prijssegment uit. De klanten betalen contant voor veelal kleine werkzaamheden. Het bijzondere is dat de garagehouder geen facturen uitschrijft. Volgens hem zouden de klanten ‘anoniem’ willen betalen, omdat zij gesteld zijn op hun privacy. De contante betalingen bedragen gemiddeld € 80.000 per jaar. Daarnaast bemiddelt de garage-eigenaar in de verkoop van auto’s van zijn klanten. Deze auto’s staan dan in zijn showroom te koop. De betaling vindt plaats via de bankrekening van de garagehouder. Na aftrek van een commissie stort de garagehouder dezelfde dag het bedrag nog door naar de verkoper. Ook hier ontbreken de onderliggende facturen. Door deze activiteiten, vinden maandelijks grote geldstromen via zijn bankrekening plaats, per jaar gemiddeld € 700.000. De garage eigenaar houdt geen kasadministratie bij.

Als je dergelijke contante verkopen tegenkomt in de administratie van je klant, is dit aanleiding om nader onderzoek te doen. Contante betalingen en betalingen zonder factuur zijn namelijk subjectieve indicatoren voor een melding ongebruikelijke transacties. Met de verklaringen die de garagehouder hiervoor geeft, zul je waarschijnlijk tot de conclusie komen dat je een melding moet doen. Zie voor een niet-limitatieve lijst van subjectieve indicatoren bijlage 1 bij de Specifieke leidraad BFT in ons Dossier Wwft.

Los van de Wwft-verplichtingen voor jou als belastingadviseur, is het goed te beseffen dat de klant hier zelf ook een Wwft-instelling is. Een handelaar die contante betalingen van € 10.000 of meer ontvangt, is namelijk ook Wwft-plichtig. Is dat bij je klant het geval en kom je tot de conclusie dat niet aan de Wwft-verplichtingen wordt voldaan, dan is ook dit aanleiding om vragen te stellen en wellicht een melding ongebruikelijke transacties te doen. Zie hiervoor paragraaf 9.9 van de Richtsnoeren voor interpretatie van de Wwft voor accountants en belastingadviseurs 2020 in het Dossier Wwft.

Ben je benieuwd naar de andere praktijkcasussen? Bekijk dan het overzichtsartikel op het Forum Fiscaal Dienstverleners (let op: alleen toegankelijk na inloggen).

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten