Het business model belastingen versus ondernemerschap

Tekst: Angela van Os

Als accountant en belastingadviseur streef ik naar rechtvaardigheid, zodat iedereen in de samenleving zijn of haar rol kan pakken. De belastingheffing kan een onderdeel zijn om die rechtvaardigheid te realiseren. Maar door de tijd heen is daar een andere lijn in te ontdekken. Ik loop met u door de tijd van de oorsprong van de belastingheffing naar de huidige situatie en beschouw de belastingheffing vanuit een business model met haar krachten en zwakheden.

De belastingheffing is door de jaren heen uitgegroeid van een financieringsmiddel voor de oorlog (Hertog Alva 1567) tot een stabiele bron van inkomsten voor de overheid. Daarmee is het dus een ideaal business model om de overheidshuishouding op te bouwen; een stevig fundament.

In het overheidsbeleid kan een tegenvaller opgevangen worden door een nieuwe heffing om ook invloed uit te oefenen op het gedrag van de Nederlanders. Ook hierin weer een prachtig sturingsmiddel in het business model van de overheid. Naast het stevige fundament dus ook een invloedrijk instrument.

Maar in elk systeem met ’te veel’ macht komt vanzelf een kentering en die is nu zeker gaande.
Enkele items van de afgelopen tijd zijn de toeslagenaffaire en box 3-heffing

Het is wel in landsbelang om met elkaar het juiste evenwicht te vinden. Wat is eerlijk en wat is echt overdreven. Ik begrijp echt wel dat het soms kan botsen tussen de burger en de overheid, maar om nu bij online handel met een omzet van €2.000 al een onderneming te veronderstellen is misschien iets te overdreven. Terwijl als een ondernemer echt zijn uiterste best doet om te ondernemen met alle ondernemingsrisico’s, zoals covid, maar daarbij soms een tijdje lang meer kosten heeft dan opbrengsten, dan slaat de fiscus ook direct toe om te melden dat dit nu een hobby is.
Uiteraard is het aan de belastingadviseur om het onderscheid tussen de hobby en de ondernemingsactiviteiten te onderbouwen aan de belastingdienst en hierover het onderliggende verhaal te vertellen.

Past de belastingdienst een juiste maatstelling toe? Alhoewel ik dit niet volledig kan overzien, denk ik dat de belastingdienst dit zeker tracht te doen. Met de invoering van de DAC bepalingen, en DAC 6 in het bijzonder, zette de belastingdienst een hele goede stap om de door belastingadviseurs bedachte belastingconstructies op te geven. Dat heeft een mooie reinigende werking in de markt.

Met respect voor elkaar kunnen we samen tot mooie initiatieven komen om tot een evenwichtig belastingstelsel te komen. Daag elkaar uit om dat te realiseren.

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten