Het woningbouwtekort is voor ons allen een bekend probleem en een actueel onderwerp. We zien steeds meer bedrijfsgebouwen die getransformeerd worden tot woonruimten. Bij deze vorm van projectontwikkeling komt de vraag in beeld die betrekking heeft op ons vak: hoe verloopt de heffing voor de btw en overdrachtsbelasting? Er zijn allerlei kansen en risico’s. Wil je hier meer over weten? Volg dan de cursus BTW en transformatie van vastgoed op 6 juni.

De fiscale eenheid is een zeer belangrijke regeling in de vennootschapsbelasting en wordt door veel belastingplichtigen gebruikt. Tijdens de cursus Ontwikkelingen Fiscale eenheid  op 12 juni wordt de werking van het fiscale eenheidsregime besproken aan de hand van voorbeelden uit de praktijk en wordt er stil gestaan bij recente ontwikkelingen met betrekking tot de regeling.

De langbouwvrijstelling ex artikel 3.12 Wet IB 2001 is de grootste objectieve vrijstelling die we in Nederland hebben. Het belang van de vrijstelling voor de boer en de tuinder is dan ook enorm. Tijdens de cursus Landbouwvrijstelling in de winstsfeer 13 juni wordt deze vrijstelling in al haar facetten besproken. Nuttig voor klanten die je optimaal kunt adviseren op dit gebied!

Een echtscheiding verloopt niet altijd soepel. Je kunt als adviseur een fijne bijdrage leveren in een goede afwikkeling. In de cursus Vermogensverdeling bij echtscheiding gaan we in op de belangrijkste civielrechtelijke regels en praktische aandachtspunten bij de vermogensverdeling of verrekening in het kader van een scheiding dan wel een uiteengaan van samenlevers. Een interessante cursus met dagelijkse praktijk! 14 juni in Van der Valk Hotel Vianen!

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten