Het kabinet heeft aangekondigd dat het coronasteunpakket per 1 april 2022 stopt, omdat de beperkende maatregelen in verband met corona in Nederland vrijwel volledig zijn opgeheven. Ondernemers kunnen dus weer aan de slag. Vanaf 1 april 2022 kunnen ondernemers daarom geen gebruik meer maken van de NOW, de TVL en de vereenvoudigde uitvoering van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Ook eindigt dan het bijzonder uitstel van betaling voor nieuwe belastingschulden. Voor verleend bijzonder uitstel tot 1 april 2022 geldt de betalingsregeling van 60 maanden vanaf 1 oktober 2022.

Een aantal specifieke regelingen voor ondernemers loopt nog wel door, zoals de evenementengarantieregelingen en bepaalde garantie- en kredietregelingen. Ook ondersteunt het kabinet in de kern gezonde bedrijven met een hoge schuld door saneringsakkoorden kansrijker te maken. Hiervoor neemt de Belastingdienst in de periode 1 augustus 2022 tot 30 september 2023 genoegen met hetzelfde uitkeringspercentage als andere schuldeisers, in plaats van het dubbele percentage.

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten