Webinar De ondernemer/DGA op vakantie (NIEUW EN GRATIS VOOR LEDEN)

9 juli 2024 | LIVE 15.00 – 17.00 uur

Dit webinar bereid je tijdens de zomervakantie voor op de fiscale vragen die je cliënten daarna ongetwijfeld zullen gaan stellen: Kan je kosten van een vakantiereis (deels) aftrekken als vakantie wordt gecombineerd met een zakelijk bezoek? Hoe om te gaan met een auto van de zaak en gemaakte kilometers tijdens vakantie? En wat als je cliënt er een workation van heeft gemaakt? Hoe moet ik omgaan met de bonnetjes voor tanken, reparatie aan een auto of gedane zakelijke inkopen, zowel voor BTW als voor LB/IB/VPB? Wat zijn de fiscale gevolgen van aankoop van een vakantiewoning?

 Bekijk cursus 

 

Agrarisch belastingrecht I (twee cursusdagen)

5 en 6 juni 2024 | 13.00 – 21.00 (5 juni) en 9.30 – 17.00 uur (6 juni) | BCN Utrecht

De agrarische sector heeft zijn ‘eigen’ fiscale regels. Om je klanten optimaal te kunnen adviseren, is kennis van deze regels noodzakelijk. Wil je meer weten over de belangrijkste bepalingen van het agrarisch belastingrecht? Aan de hand van casussen wordt tijdens deze cursus zowel de theoretische als praktische agro-fiscale problematiek behandeld. Gedurende twee cursusdagen zal de focus daarbij vooral liggen op de behandeling van de agrofiscaliteit rondom de fase voorafgaand aan de overdracht van een onderneming aan een opvolger.

Dag 2 is op donderdag 6 juni.

Let op: er is géén overnachting bij de cursus inbegrepen. 

 Bekijk cursus 

 

Fiscale Actualiteiten Vastgoed (IB, Vpb en Btw)

12 juni 2024 | 16.00 – 21.00 uur | Van der Valk Vianen

Welk actuele fiscale aandachtspunten moet ik bespreken met mijn klanten die vastgoed in eigen gebruik of als belegging hebben? Welke fiscale strategie moet ik volgen bij aankoop, exploitatie en voorgenomen verkoop, privé of in een B.V.? Welke valkuilen zijn er te vermijden? Hoe selecteer ik het beste voor? Do’s and don’ts bij het (her-)ontwikkelen van vastgoed.

In deze cursus bespreken we de actuele fiscale ontwikkelingen rond vastgoed met een toekomstgerichte blik. We frissen bij elk onderwerp eerst even het geheugen op om vervolgens op een interactieve manier verdieping te zoeken voor de praktijkfiscalist. Je hebt volop de mogelijkheid eigen casusposities in te brengen. Na deze cursus heb je het fiscale totaaloverzicht weer te pakken en kan je gerust een vastgoedadviesjaar vooruit!

 Bekijk cursus 

 

De ontbinding van een bv – juridisch en fiscaal

18 juni 2024 | 16.00 – 21.00 uur | Van der Valk Vianen

Over de ontbinding van een besloten vennootschap bestaan in de praktijk veel onduidelijkheden. Moet in alle gevallen vereffend worden of houdt de besloten vennootschap bijvoorbeeld direct op te bestaan (‘turboliquidatie’). Wat houdt een eventuele vereffening in? Hoe zit het met de plicht om een jaarrekening op te stellen van een bv die is geliquideerd?

Naast deze juridische vragen zijn er ook veel fiscale aandachtspunten. Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen voor een aandeelhouder als een vennootschap ontbonden wordt? En wat gebeurt er met nog te verrekenen verliezen van de bv?

 Bekijk cursus  

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten